Project

Didactiseren Strategisch Ondernemerschap

Doel van dit project is het versterken van de ondernemerschapsaanpak in het onderwijs door het ontsluiten en upgraden van het Interactief Strategisch Management (ISM) concept en Ondernemerschapscan uit onderzoeksresultaten van Wageningen UR.

In dit project worden verschillende individuele vragen van de betrokken scholen over hetzelfde concept en de scan gecombineerd. De vragen zijn ontstaan tijdens het gebruik op de scholen en hebben allemaal met elkaar te maken.

Aanpak

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Plaatsen van ontwikkelde competenties in kwalificatiestructuur per school


Didactiseren van ISM concept/ondernemerschapscan naar een onderwijsmodule  

 • Inventariseren onderwijsbehoefte t.a.v. kwalificatie structuur, onderwijsmodule, reflectie en coaching.
 • Gezamenlijk vertalen van onderzoeksmateriaal naar onderwijsmateriaal.
 • Ontwikkelen bijbehorende hulpmiddelen (cases, filmmateriaal).
 • Organiseren van intervisie tussen docenten met ervaring met ISM/ondernemerschapscan.
 • De onderwijsmodule wordt door het onderwijs zelf getest, resultaten worden verwerkt.

Ontwikkelen en aanpassen van ondersteunende hulpmiddelen

 • Inbrengen van nieuwe actuele inzichten in bestaande tools op de ECC van het Ontwikkelcentrum. Deze komen dan direct beschikbaar voor het groene onderwijs.
 • Ontwikkelen van reflectie en coachingsaanpak.

Ontwikkelen van een ISM/ondernemerschapscan bootcamp

De bootcamp is een Nederlandstalige ISM training voor docenten en heeft een lengte van 2 dagen. Tussendoor werken de docenten aan een opdracht.

 • Inventariseren van wensen en behoefte bij onderwijs en de mogelijkheden bij onderzoek t.a.v. ISM/ondernemerschapscan bootcamp.
 • Heldere taakverdeling voor aanpak en uitvoering op papier zetten.
 • Onderwijs en onderzoek ontwikkelen en vertalen gezamenlijk de bootcamp.
 • De bootcamp wordt getest door het onderwijs en geĆ«valueerd door het onderzoek.

Verspreiding en evaluatie

 • De ontwikkelde opzet per school trainen door de deelnemende docenten uit dit project.
 • Evalueren.

De ontwikkelde onderwijsmodule, ondersteunende hulpmiddelen, reflectie en coachingsaanpak, en ontwikkelde Bootcamp dienen gezamenlijk omgezet te worden naar een internationale ondernemersgerichte context en onderwijstechnisch naar een internationale belevingswereld.

Resultaten en producten

 • Vertaling en inbedding in kwalificatie structuur.
 • Onderwijsmodule strategisch ondernemerschap.
 • Gedidactiseerde hulpmiddelen en tools.
 • Reflectie en coachingsaanpak voor docent.
 • ISM/ondernemerschapscan bootcamp training.
 • Intervisie bijeenkomsten voor onderlinge bijscholing.
 • Bij voorgaande producten een versie met internationale context.
 • Nederlandse en internationale uitgevoerde pilots.