Nieuws

Dit landschap wordt u aangeboden door…

Gepubliceerd op
5 maart 2013

‘Dit landschap wordt u aangeboden door uw Agrarische Natuurvereniging’. Het zou zomaar een bordje kunnen zijn langs de weg. Mooie landschappen zijn immers een van de vele ‘maatschappelijke diensten’ die agrarische bedrijven kunnen leveren, naast de productie van voedsel. De vraag is er, het aanbod ook, maar een markt nog niet. Alterra Wageningen UR zoekt naar oplossingen hiervoor.

“De zoektocht naar verdienmodellen voor agrarisch natuurbeheer heeft nog niet het Ei van Columbus opgeleverd,” zegt Judith Westerink van Alterra, die samen met collega Raymond Schrijver een brochure schreef over de maatschappelijke baten van agrarisch natuurbeheer. In die brochure een samenvatting van de baten die de maatschappij krijgt van agrarisch natuurbeheer, en de mechanismen die het niveau van die baten bepalen. De belangrijkste vraag die agrarische natuurverenigingen in dit opzicht hebben luidt: hoe kunnen wij onze maatschappelijke diensten te gelde maken?

Omdat het ‘marktmechanisme’ (overdracht van eigendom in ruil voor betaling) niet werkt en het ‘overheidmechanisme’ (subsidies) minder zeker is, komen Raymond Schrijver en Judith Westerink met coöperatieve zelfsturing als mogelijke oplossing. Raymond Schrijver: “Agrarische natuurverenigingen moeten zèlf proberen de vraag te organiseren. Zij moeten actief contact zoeken met hun ‘klanten’ en hen vertellen wat zij aan diensten voor hen kunnen leveren. Een goed verhaal is voor het verkopen van de baten van agrarisch natuurbeheer aan de klanten essentieel. Agrarisch natuurbeheer draagt bij aan de identiteit van een gebied, maakt tradities en verhalen zichtbaar, en geeft zo een extra kwaliteit aan het voedsel dat diezelfde boeren produceren.”

Maar met het organiseren van klanten door een collectief van agrarische natuurbeheerders is nog nauwelijks ervaring. Schrijver en Westerink zijn dan ook op zoek naar ondernemende agrarische natuurverenigingen die het experiment met hen willen aangaan. Die met hen op zoek willen gaan naar het Ei van Columbus.