Project

Docententraining Quality Handling dierenwelzijn

De Quality Handling training is ontwikkeld vanuit het Europese project Welfare Quality, met inbreng van Wageningen UR Livestock Research. Het is bedoeld voor medewerkers in de primaire tak van de agrarische sector.

Doel

Het doel is om de deelnemers bewust te maken van het belang van een goede houding en gedrag bij het hanteren van dieren en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de mens-dier interactie.

De doelstelling van het WURKS-project is om de training Quality Handling geschikt te maken voor onderwijsgroepen van 25-30. Docenten van de CAH Dronten worden in het project opgeleid om de training zelf te geven aan hun leerlingen.

De training is bedoeld voor studenten Dier- en Veehouderij aan de CAH in Dronten. De overgrote meerderheid van deze studenten heeft thuis een eigen veehouderijbedrijf en plannen om deze over te nemen. Een ander deel heeft geen eigen bedrijf maar komt wel, in bijvoorbeeld adviesfuncties, terecht in deze sector. Het is voor de studenten erg nuttig om kennis op te doen over de manier waarop ze het beste kunnen omgaan met de dieren waarmee ze werken.

De studenten krijgen al lessen over diergedrag en welzijn en deze cursus is daar een goede aanvulling op.

Aanpak

  • Startbijeenkomst: productdefinitie & tijdsplanning.
  • Bewerken training ‘Quality Handling’.
  • Pilot training: training geven aan klein clubje van de studenten en met feedback training verder aanpassen.
  • Aanbieden training en instructie docenten: training verzorgt door Marko Ruis, tweemaal koe, 1 maal kip en eenmaal varken, docenten lopen mee.
  • Evaluatie en doorontwikkeling trainingen: evaluatie bij studenten en doorontwikkelen van training.
  • Train the trainer cursus voor docenten.

Resultaten en producten

  • Training Quality Handling van kip/varken en koe geschikt om te doceren aan groepen van 30 studenten . Dit is een onderdeel  van de cursus Welzijn en huisvesting (0,6 ECTS) binnen de module  Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren.
  • Geïnstrueerde docenten, die zelf bovenstaande training kunnen verzorgen.
  • Evaluatie en doorontwikkeling van de cursus na de eerste cyclus.

Voor meer informatie over de ontwikkelde training kunt u techt op het dierenwelzijnsweb.