MOOC

Drainage in Agriculture: controlling water and salt levels in the soil

Hoe voeden we straks 9,8 miljard mensen? Ontdek hoe je drainage kunt inzetten om de voedselproductie op de huidige beschikbare landbouwgrond te verhogen. Creëer de optimale groeiomstandigheden voor een gewas door overtollig water af te voeren en een perfect bodemprofiel te creëren.

Organisator Wageningen University & Research
Registratie periode

wo 6 mei 2020 tot di 5 januari 2021

di 1 september 2020 tot di 4 mei 2021

Datum

di 1 september 2020 tot di 9 februari 2021

di 5 januari 2021 tot di 8 juni 2021

Duur 5 weken, 18-20 uur per week
Locatie Online
Certificaat Lesstof gratis, voeg een geverifieerd certificaat toe voor €43

Over de cursus

De vraag naar veilig en gezond voedsel neemt in hoog tempo toe. De wereldbevolking groeit. Naar verwachting telt de wereldbevolking in 2050 zelfs 9,8 miljard mensen. Hoe bereiden we ons hierop voor en hoe gaan de bevolking van voedsel voorzien? Drainage speelt hier een belangrijke rol. Door te kijken naar verbeteringen in agrarisch waterbeheer op de huidige beschikbare landbouwgrond kunnen we grote slagen maken. Door de wereldwijde klimaatverandering is er een disbalans tussen het aanbod van en de vraag naar water. Door de veranderende temperatuur en langetermijnvariatie in de jaarlijkse neerslaghoeveelheden en regionale distributiepatronen is er behoefte aan meer manieren om het waterpeil te beïnvloeden. Maar niet alleen het klimaat verandert. Ook teeltpatronen en irrigatiemethodes zijn aan verandering onderhevig. In het licht van al deze veranderingen in de vraag naar, de toevoer van- en het gebruik van water, is de rol van (ondergrondse) drainage niet langer een maatregel die puur is bedoeld om plasvorming en/of verzilting tegen te gaan. Tegenwoordig is het bij verschillende landgebruikscenario’s zelfs een essentieel onderdeel van geïntegreerd waterbeheer en watermanagement. Volg deze online cursus van Wageningen University & Research en kom meer te weten over drainage en drainagesystemen en –oplossingen. Help mee een duurzame voedselvoorziening mogelijk te maken. Tijdens de MOOC werk je aan verschillende modules en pas je het geleerde meteen toe op de drainagesituatie in het land waar je woont. Daarnaast wordt je geïnspireerd door- en leer je van andere cases en cursisten wereldwijd en verbreed je zo je horizon op het gebied van het wereldwijde belang van drainage. Schrijf je in voor deze gratis onlinecursus en vergroot je kennis over drainage van landbouwgrond.

Voor wie?

Hoewel deze MOOC toegankelijk is voor iedereen is het met name aantrekkelijk voor beleidsmakers, engineers, architecten en beslissing makers en iedereen werkzaam op het gebied van agrarische sector, watermanagement, drainage en irrigatie en land- en natuurbeheer. Ook agrarisch ondernemers zullen veel profijt ervaren van deze online cursus.

Wat je gaat leren

  • Inzicht in het concept drainage en de rol ervan bij agrarisch waterbeheer;
  • Uitleggen welke natuurkundige en agrohydrologische principes ten grondslag liggen aan drainage van landbouwgrond;
  • Water- en zoutbalansen maken om de drainagebehoefte te berekenen;
  • Drainagecriteria opstellen;
  • Een goede inschatting maken van de drainageparameters die nodig zijn om drainagesystemen op te zetten;
  • Begrijpen wat de verschillen zijn tussen stationaire en niet-stationaire drainagebenaderingen;
  • Begrijpen waarom er meer behoefte is aan controle bij agrarisch drainagebeheer;
  • Drainagesystemen ontwerpen die meer operationele controle mogelijk maken.

Maak kennis met de docenten