Project

Drie-generatiewoningen in een zelfvoorzienende omgeving

De Stichting Holtveld wil een duurzaam gemeenschappelijk-wonen project verwezenlijken. De afgelopen tweeëneenhalf jaar is gebruikt voor de ontwikkeling van ideeën om te komen tot een (nieuw) landgoed met vier drie-generatiewoningen, een Bed & Breakfast en een theetuin.

Deze droom van samen wonen met zorg voor elkaar voor het landschap en het milieu neemt steeds concretere vormen aan. Door studenten van de TU Eindhoven is gewerkt aan het ontwerp van een landhuis van allure dat de diverse wensen van de initiatiefnemers verenigt. Daarna hebben BSc Studenten Landschapsarchitectuur van Wageningen University scenario’s geschetst voor de omgeving waarbij de affiniteit van de stichting met permacultuur en autarkie steeds met een iets andere focus is uitgewerkt.

Kenschets landschap
Kenschets landschap

Op dit moment zoekt de Stichting Holtveld naar een geschikte locatie om de plannen te kunnen realiseren. Wanneer dat is gelukt kan er een ontwerp, toegespitst op de locatie en in samenhang met de omgeving, verder worden uitgewerkt. Ook kan dan worden verkend welke sociale en economische relaties met de omgeving kunnen worden uitgewerkt die bijdragen aan een integratie van het landgoed in de bestaande context. Afgeleid hiervan kan dan een inschatting gemaakt worden van de meest perspectiefvolle te creëren voorzieningen op het landgoed.

Daarbij zullen dan de volgende vragen worden onderzocht:

  • Hoe kan er een sustainable design gemaakt en toegepast worden dat voorziet in hoge biodiversiteit, hoge bodemvruchtbaarheid, drinkbaar water, voedsel, energie en recycling?
  • Op welke wijze kunnen verloren en bedreigde flora en fauna geïntegreerd worden in dit design?
  • Wat zijn de maatschappelijke potenties van het landgoed?