Nieuws

Drie leerzame jaren in energiezuinige kassen IDC

Gepubliceerd op
13 november 2013

Drie jaar onderzoek in de kassen van het Innovatie en Demo Centrum (IDC) Energie in Bleiswijk heeft een schat aan informatie opgeleverd. Zo’n 40 belangstellenden kwamen donderdag 7 november 2013 naar de informatiebijeenkomst bij het IDC waar de resultaten werden gepresenteerd.

Onderzoekers Jan Janse, Frank Kempkes en Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw gaven toelichting op het onderzoek met tomaten in de Venlow Energy Kas en de Next Generation Semigesloten Kas. Tomatenteler Ted Duijvestijn vertelde hoe hij deze kennis toepast bij de bouw van de nieuwe ID-kas op zijn bedrijf. De resultaten van de derde kas op het IDC, de Daglicht Kas, werden op deze middag niet besproken omdat dit een potplantenkas betreft.

De Venlow Energy Kas is een kas met dubbel glas en met een systeem voor buitenluchtaanzuiging met warmteterugwinning. De Next Generation Semigesloten Kas is een standaardkas met een luchtbehandelingskast (LBK), twee schermdoeken, een niet geperforeerd folie (AC) in het voorjaar, een dubbel aantal verwarmingsbuizen als laag-temperatuur verwarmingsysteem (LT) en diffuus glas.

Succesvolle teelt

Next Generation Semigesloten Kas
Next Generation Semigesloten Kas

Jan Janse concludeerde dat het in beide kassen heel goed tomaten telen is. In de Venlow Energy Kas was de productie 7 tot 10% hoger dan de referentieteelt. In de Next Generation Semigesloten Kas was deze 8% hoger dan in de VenLow Energy Kas. Er waren in de drie onderzoeksjaren weinig problemen met bladrandjes of Botrytis. Het blijkt geen probleem om goede tomaten te telen zonder inzet van een minimum buis. Diffuus licht geeft extra kilo’s.

Frank Kempkes presenteerde de energiecijfers van beide kassen. In de Venlow Energy Kas is het energieverbruik spectaculair laag geweest. Elk jaar werd dit weer iets lager en in 2013 bedroeg dit slechts 16 m3 aardgasequivalenten per m², inclusief het energieverbruik voor elektriciteit. De besparing vond in de winter plaats door de hogere isolatie en in de zomer vooral door het ontbreken van de minimumbuis. Ook de Next Generation Semigesloten Kas laat mooie cijfers zien. Door de kas in de winter gesloten te houden en het gebruik van een aquifer kwam het energieverbruik uit op 19 m³/m² per jaar. De onderzoeker is erg goed te spreken over het LT-verwarmingssysteem; er zijn geen negatieve effecten op het gewas en het omzettingsrendement van ketels en warmtepomp stijgt met sprongen.

Terugverdientijd

Feije de Zwart heeft de economie van beide kastypes op een rij gezet. Hij stelt dat de terugverdientijd van de Venlow Energy Kas ongeveer 8,8 jaar is en van de Next Generation Semigesloten Kas is die 7,6 jaar. Als de Next Generation Semigesloten Kas gebruik maakt van warmte-koude-opslag  (WKO) in een aquifer is de terugverdientijd 8,2 jaar. Deze terugverdientijden zijn allemaal zeer indactief omdat subsidies of veranderende energieprijzen een grote invloed hebben.

Ted Duijvestijn vertelde dat hij veel geleerd heeft in de afgelopen drie jaar dankzij zijn deelname in de begeleidingscommissie van dit onderzoek (BCO). Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat de nieuwe kas die hij met zijn broers realiseert, voorzien is van een aantal moderne technologieën, zoals dubbel glas, een uniek systeem om te luchten met de ramen, een wand met LBK’s en een LT-verwarmingssysteem. In deze nieuwe kas zal Duijvestijn de komende jaren samen met de onderzoekers verschillende zaken monitoren.