wandelpad_park_utrecht

Nieuws

Drie middelen op basis van glyfosaat ingetrokken

Gepubliceerd op
2 februari 2015

Op verzoek van de toelatinghouders heeft het Ctgb de toelating ingetrokken van drie middelen op basis van glyfosaat. Er is geen opgebruiktermijn vastgesteld, de betreffende middelen mogen per direct niet meer worden toegepast.

Agrichem

Per 1 januari 2015 is de toelating van Agrichem Glyfosaat B (10946 N) ingetrokken. Dit middel op basis van glyfosaat was onder andere toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel in openbaar groen en op open verhardingen en onverharde  terreinen.

Acomac en Torinka

Per 23 december 2014 is de toelating van de middelen Acomac (13314 N) en Torinka (13247 N) ingetrokken. Deze middelen op basis van glyfosaat waren toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel, doodspuitmiddel en middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken in diverse toepassingsgebieden.

Lees meer: Ctgb nieuwsbericht