Drieduin-3

Provincie Noord-Holland
Ligging Schoorl
Coordinaten 106.8-522.6
Hoogte tov NAP 5 tot 20 m
Oppervlakte 28 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1987
Delen beheerd tot 1987
FGR Kustduinen
Fysiotoop droge kalkarme duinen
PNV Kraaihei-Dennenbos
Drieduin-3
Drieduin-3

Drieduin 3 is het derde bosreservaat binnen de beheerseenheid Schoorl. De drie bosreservaten liggen op verschillende afstand van de zee, waardoor de invloed van de zee op de bosontwikkeling in de duinen kan worden bestudeerd. Drieduin 3 ligt het verst van zee af.

De bebossing met grove den, Oostenrijkse en Corsicaanse den vond plaats aan het begin van de twintigste eeuw. Enkele blokken zijn al in 1870 aangelegd als proeven van Staring die verspreid in de hele boswachterij zijn terug te vinden. Bij latere aanleg tussen 1927 en 1950 werden ook beuk en zomereik gebruikt. Ook gewone esdoorn, tamme kastanje en hulst worden in dit bosreservaat aangetroffen. Hierdoor toont het bosreservaat een gevarieerder beeld.

Kaart