Nieuws

Drone brengt habitat jonge vis in uiterwaarden in kaart

Gepubliceerd op
9 oktober 2018

De aanhoudende droogte van 2018 heeft consequenties voor zowel de visstand als het visonderzoek in de Nederlandse rivieren. Veel uiterwaardgebieden, belangrijk voor het opgroeien van jonge vis, zijn dit jaar al extra vroeg in het seizoen droog komen te staan. Jonge vis wordt hierdoor gedwongen de snelstromende rivier op te trekken, of zich terug te trekken in delen van de uiterwaarden die permanent onder water staan, waar ze een gemakkelijke prooi zijn voor visetende vogels.

Waal en IJssel

Twan Stoffers, promovendus bij de leerstoelgroep Aquacultuur & Visserij van Wageningen Universiteit, probeert met zijn onderzoek inzicht te krijgen in het habitatgebruik van uiterwaarden door jonge vis gedurende hun eerste levensjaar. In het kader van dit onderzoek, dat plaatsvindt in samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, zijn vanaf april wekelijks zowel jonge vis als aanwezige omgevingskenmerken in kaart gebracht voor drie locaties langs de Waal en IJssel. Het is echter zeer moeilijk om onderwaterstructuren in de leefomgeving van deze vissen in kaart te brengen zonder al het water uit de locatie te verwijderen.

Gebieden in kaart brengen met drone

Deze zomer zijn grote delen van de uiterwaarden droog komen te staan en kwam het habitat waar de jonge vis gedurende het seizoen gebruik van maakte boven water te liggen. Om van deze uitzonderlijke situatie gebruik te maken hebben onderzoekers Sander Mucher en Henk Kramer van Wageningen Environmental Research een van hun drones aangeboden om die gebieden vanuit de lucht in kaart te brengen.

Door met de drone boven de nevengeul bij Hurwenen (een van de onderzoekgebieden) te vliegen kon er een gedetailleerde luchtfoto en afgeleide hoogtekaart worden gemaakt, waarvan een micro-reliëfkaart met een nauwkeurigheid van enkele centimeters kon worden afgeleid (zie kaartje). Hiermee zijn de drooggevallen structuren binnen het gebied heel nauwkeurig in kaart gebracht, tot aan de verschillende soorten sediment. Deze informatie zal gebruikt worden bij het onderzoek naar het habitatgebruik van de jonge vissen die eerder in het seizoen op verschillende locaties binnen het gebied gevangen zijn.

Luchtfoto verwerkt tot orthomosaic met detail onder. Opnames zijn gemaakt op 31 Augustus 2018.
Luchtfoto verwerkt tot orthomosaic met detail onder. Opnames zijn gemaakt op 31 Augustus 2018.