Project

Duurzaamheid in katoenteelt

Goede Waar & Co is de consumentenvereniging die staat voor duurzaam consumeren en verantwoord produceren. In 2004 heeft zij een vergelijkend onderzoek gedaan bij 16 kledingbedrijven naar de duurzaamheid van katoenen kleding. De resultaten zijn met landelijke promotieactie ‘Merkwaardig’ gepresenteerd. Hieruit bleek dat de meeste bedrijven weinig inzicht hebben in de productieketen, laat staan in de herkomst van de katoenen vezels. Biologisch katoen wordt dan ook nauwelijks gebruikt door de kledingbedrijven.

katoen

Katoen staat bekend als het meest bespoten gewas ter wereld en wordt veel geteeld in ontwikkelingslanden. Vanuit deze gebieden komen alarmerende berichten in verband met het hoge verbruik van pesticiden.

De modebrancheorganisaties en modebedrijven hebben op 'Merkwaardig' gereageerd. De duurzaamheid van biologisch katoen werd hierbij betwijfeld, aangezien er per kilo katoen meer landbouwoppervlakte nodig is (lagere opbrengsten per hectare) en er ook meer water per kilo katoen verbruikt zou worden. Het gebrek aan een objectieve afweging van de duurzaamheid van de teeltmethoden is voor de modebranche een argument om vooralsnog geen prioriteit voor biologisch katoen te stellen.

Om deze reden heeft Goede Waar & Co de volgende onderzoeksvraag voorgelegd aan de Wetenschapswinkel: “Wat is de ernst en omvang van duurzaamheidsproblemen in de conventionele katoenteelt en hoe duurzaam is de biologische teeltwijze hierbij vergeleken?” Ofwel: “Wat is duurzame katoen?”

Certificering

De onderzoekers bevelen aan een certificering van het landbouwsysteem op basis van duurzaamheid in het leven te roepen en een label voor producten te ontwikkelen. Katoencertificering dient daarbij verder te gaan dan de teelt; ook sociale rechtvaardigheid in de keten dient te worden meegewogen. Biologische katoenproductie is momenteel de meest gewenste productievorm, hoewel watergebruik en arbeidsomstandigheden extra aandacht nodig hebben. Ook zijn er onzekerheden over hoe de biologische teelt zich ontwikkelt als de vraag sterk toeneemt. In gebieden waar veel gangbare teelt wordt bedreven is wellicht omschakeling naar biologische teelt niet mogelijk. Hier dient dan ook gewerkt te worden aan vermindering van de milieubelasting door gangbare katoenteelt, bijv. door scholing, regelgeving en controle.

Omdat er verbazingwekkend weinig bekend is over de milieueffecten van de verschillende katoenteeltsystemen - in zowel ontwikkelde landen, zoals de VS, als ontwikkelingslanden - is veldwerk hiervoor dringend gewenst. Die systemen kunnen in kaart worden gebracht met registratie van waterverbruik, giftigheid voor mens en milieu, verzuring en eutrofiëring van het milieu, erosie, verzilting, landgebruik en biodiversiteit - en door te vergelijken met de productie van andersoortige vezels zoals polyester, viscose, linnen en hennep.

Afronding

April 2006

Download

Opdrachtgever

Goede Waar & Co , Amsterdam

Projectcoördinatie

Innovatiesteunpunt Biologische Landbouw - Wetenschapswinkel: Jet Proost

Uitvoering

Leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen - Aad Termorshuizen, begeleider
Leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen  - Karst Kooistra
Communicatie en Innovatie Studies- Rhiannon Pyburn

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR
Goede Waar & Co, Amsterdam

Contact

Jet Proost - Projectcoördinatie