Project

Duurzame Palmolie

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de mondiale voedselindustrie. Zorgen om duurzaamheidskwesties maken dat partners in de supply chain steeds meer belang hechten aan transparantie en traceability van de herkomst van hun grondstoffen. Omdat dit voor vloeistoffen als palmolie vrijwel onmogelijk is op unit-niveau, bieden analytisch-chemische fingerprinting methoden mogelijk uitkomst. De partners in dit consortium willen deze techniek helpen ontwikkelen en toetsen in de praktijk.

Transparantie en traceability van de herkomst van grondstoffen wordt met de mondiale handel steeds belangrijker, met name vanuit duurzaamheidsperspectief. Dit is echter voor vloeistoffen als palmolie vrijwel onmogelijk op unit-niveau. Mogelijk biedt analytisch-chemische fingerprinting methoden mogelijkheden om grondstoffen te herleiden naar hun oorsprong

Doelstelling

Het project heeft als doelstelling om innovatieve technologie te ontwikkelen die de geografische herkomst van palmolie kan bepalen. Hiermee kan tevens de echtheid van duurzaam geproduceerde palmolie worden geverifieerd

Resultaat

Dit onderzoek levert analytische tests/modellen op die de herkomst van palmolie kunnen verifieren. Aangezien duurzame palmolie slechts in een beperkt aantal gebieden wordt geproduceerd levert deze methode ook een bijdrage aan het verifiëren van de echtheid van duurzaam geproduceerde palmolie. Het gewenste product betreft een combinatie van analytische methode(n) en een chemometrische techniek(en)die de geografische herkomst van palmolie kunnen bepalen. Deze tests kunnen worden toegepast door de stakeholders (bedrijfsleven/overheden/NGOs) zodat de echtheid en daarmee de lange-termijn-productie van duurzame palmolie gewaarborgd kan worden.