Project

Duurzame verkeersontwikkeling Vechtdal

N340 met vier rijstroken onnodig in Vechtdal.

Na aanpak van de bestaande knelpunten kan de N340 met twee rijstroken tussen Zwolle en Ommen het verkeer in 2030 goed aan. De weg is op het huidige tracé te realiseren. Daarom vervalt de noodzaak voor een compleet nieuw tracé met vier rijstroken. Dit concludeert de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in een onderzoek in opdracht van de Stichting Duurzaam door het Vechtdal.

Vechtdal bij N340

De provincie Overijssel ontwikkelt plannen om de verkeersgroei tussen Zwolle en Ommen op te kunnen vangen. De Stichting Duurzaam door het Vechtdal vreest dat deze plannen grote negatieve gevolgen zullen hebben voor de natuur, de leefbaarheid en het landschap. Op verzoek van deze stichting heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum daarom onderzocht op welke manier het noodzakelijke verkeer in het Vechtdal is in te passen, zodat de kwaliteiten van het gebied zoveel mogelijk intact blijven. Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, zijn zowel de kwaliteiten van het gebied rond de N340 als de ruimtelijke ontwikkelingen in beeld gebracht.

Wegvarianten

Uit het Wageningse onderzoek blijkt dat zelfs bij groeipercentages van het verkeer hoger dan de berekende 1,9% per jaar, een tweestrooksweg in het jaar 2030 voldoende capaciteit heeft. De onderzoekers pleiten daarom voor handhaving van de weg op het huidige tracé, waarbij wel de bestaande knelpunten moeten worden opgeheven.

Bij een jaarlijkse verkeersgroei tot 2,7% is een tweestrooksweg met een maximumsnelheid van 80 km per uur voldoende. Bij opwaardering tot 100 km per uur kan de weg een jaarlijkse groei van maar liefst 3,5% opvangen. Uit verkeerskundig oogpunt is een vierstrooksweg dus niet noodzakelijk, en daarmee vervalt de noodzaak van een compleet nieuw tracé voor de N340.

landgoed bij Dalfsen

Verkeersgroei

De provincie hanteert voor de jaren 2006 en 2007 geschatte verkeerscijfers. Te onzeker en te hoog, volgens de onderzoekers. Zelf baseren ze zich voor het berekenen van de toekomstige verkeersintensiteit dan ook op de gemeten groei tussen 2000 en 2005. Deze bedraagt voor de N340 1,9 % per jaar. De ontwikkelingen in het gebied geven volgens de onderzoekers geen aanleiding voor hogere groeiverwachtingen. De ruimtelijke ontwikkelingen in het Vechtdal zijn bescheiden van aard en er wordt maar een zeer beperkte groei van inwoners en arbeidsplaatsen verwacht. Alleen Zwolle kent een redelijke groeiverwachting, maar de effecten van deze groei op het Vechtdal zijn volgens de onderzoekers klein.

Twee studenten Landgebruiksplanning hebben het onderzoek in het kader van een afstudeervak uitgevoerd. Na het afstuderen hebben zij hun afstudeerscriptie samen met hun begeleiders omgewerkt tot een breder toegankelijk rapport met de titel 'De N340 – noodzakelijk goed door de tuin van Nederland'. Op 25 februari 2009 werd het rapport door de onderzoekers gepresenteerd aan de achterban van de Stichting Duurzaam door het Vechtdal en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie.

Aan deze discussiebijeenkomst in Dalfsen namen ruim 150 mensen deel. Het onderzoek heeft veel aandacht gekregen in de Overijsselse media en het onderzoeksrapport is meer dan 645 maal van de website van de Wetenschapswinkel gedownload. Een breed samengestelde begeleidingscommissie heeft onmiskenbaar bijgedragen aan het draagvlak voor dit onderzoeksproject en aan de kwaliteit van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoeksrapport 'De N340 - noodzakelijk goed door de tuin van Nederland' is hieronder te downloaden.

Afronding

December 2008

Downloads

In de media

Opdrachtgever

Stichting Duurzaam door het Vechtdal, Dalfsen

Projectcoordinatie

Groene Link - Hugo Hoofwijk

Projectuitvoering

Leerstoelgroep Landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit in samenwerking met De Groene Link(Andries Middag, Matthijs Timmermans, Rinus Jaarsma resp. Hugo Hoofwijk)

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR