Nieuws

Duurzame winning olie en gas op Noordpool

Gepubliceerd op
4 juli 2013

Verduurzaming van de winning van olie en gas in het Noordpoolgebied is een continu proces, waarbij het gericht verminderen van de milieudruk een onderdeel is. Daarbij is aandacht voor de lokale bevolking net zo belangrijk. IMARES Wageningen UR doet hier onderzoek naar en brengt die milieudruk in kaart, in samenwerking met een aantal Nederlandse bedrijven, milieuclubs, overheden en kennisinstellingen.

Noordpool en diepzee

Het is van belang om naar de hele keten te kijken, zegt IMARES-onderzoeker Bas Bolman in een interview met vakblad Maritieme Innovatie van juni 2013. Bij alle operaties die komen kijken bij de exploratie en productie van olie en gas dient ook gekeken te worden naar de gevolgen daarvan op het ecosysteem. Wat zijn de emissies in de lucht en water, wat betekent dit voor de flora en fauna en voor de lokale bevolking?

Van de Noordpool en de diepzee weten we nog weinig over de flora en fauna en dus evenmin over hoe gevoelig het ecosysteem is voor drukfactoren die de exploratie van olie en gas mogelijk met zich mee brengen.

Meer effectstudies nodig

Er is te weinig kennis van oorzaak-gevolgreacties en van de hoeveelheid druk die de ecosystemen kunnen hebben. Meer effect studies zijn vereist. Vooraf moet duidelijk zijn waar en hoe je zo duurzaam mogelijk olie en gas wint met een acceptabele milieudruk voor de omgeving.