Project

Dynamisch weiden: hoe maak je het beweiden van koeien makkelijker voor de veehouder?

Dynamisch Weiden is een project dat moet leiden tot innovaties voor weidegang met name gericht op jonge melkveehouders.

De maatschappelijke belangstelling voor weidegang bij melkvee is de laatste jaren toegenomen en melkveehouders geven hier dan ook steeds vaker gehoor aan. Wel heeft weidegang van koeien een aantal consequenties voor de bedrijfsvoering van de veehouder.

Het project ‘Dynamisch Weiden’ is een project dat moet leiden tot handvatten en innovaties die het weiden van melkkoeien voor de veehouder makkelijker maken. 

Er is een netwerk van jonge melkveehouders gevormd die aan het project gekoppeld zijn. In het eerste jaar van het project zal de weidegang op hun bedrijven worden geëvalueerd, waarna de verschillen tussen de verschillende bedrijven zullen worden onderzocht en bekeken.

Vanuit deze evaluatie worden innovaties en nieuwe ideeën naar voren gebracht die uiteindelijk geïmplementeerd kunnen worden op alle melkveebedrijven. Ook wordt er op de bedrijven ruimte gegeven aan jongeren om het vak van melkveehouder te leren.

Een van de uitkomsten van de evaluatie is de effectiviteit van verschillende manieren van dynamisch weiden: 


Videoproducten vanuit het project

Beweidingslessen 1 t/m 3

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Producten stichting Weidegang

Producten stichting Weidegang

Farmwalk

Maak gezamelijk een ronde door het gras en leer meer over gras en beweiding door middel van de Farmwalk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie over verschillende grashoogtemeter vindt u in onderstaand filmpje

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan