Nieuws

EBONE heeft Europa-brede monitoring biodiversiteit sterk verbeterd

Gepubliceerd op
8 maart 2012

Het KP7-project EBONE (European Biodiversity Observation Network) wordt op 12 en 13 maart afgesloten in Brussel met een bijeenkomst die wordt geopend door Manuela Soares, directeur van DG Research and Innovation.

logo EBONE

Dit project, dat onder leiding stond van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, richtte zich op het verbinden van veldwaarnemingen met remote sensing ten behoeve van de harmonisatie van de monitoring van biodiversiteit in Europa.

EBONE is een samenwerkingsverband van 18 universiteiten en onderzoekinstituten in Europa, Israël en Zuid-Afrika. Zij werken samen aan de uitdaging om de monitoring van biodiversiteit methodologisch te verbeteren. De resultaten van EBONE worden inmiddels toegepast in andere projecten, zowel in Europa als in Zwitserland en Israël. Het project heeft belangrijke producten opgeleverd. “Een voorbeeld daarvan is de Europese Habitat Classificatie,” zegt Alterra-onderzoeker en projectleider Rob Jongman. “Dit is een kosteneffectieve monitoring van habitats in-situ, bijvoorbeeld voor rapportages voor Natura 2000 en de Conventie voor Biologische Diversiteit, en het koppelen van lopende monitoringprojecten in Europa, zoals NILS in Zweden en de Countryside Survey in Groot Brittannië. Ook hebben we de Global Environmental Stratificatie opgeleverd die een consistente indeling geeft van het terrestrische gebied wereldwijd in ongeveer 125 strata. Hij is vrij beschikbaar en kan gebruikt worden voor modellering en het opzetten van monitoring. Verder heeft EBONE een habitat-database opgeleverd die het mogelijk maakt Europese habitats en soortgegevens uit nieuwe waarnemingen te delen, en zijn remote sensing-methoden, zoals LiDAR, getest op hun gebruik voor het in kaart brengen van habitats en vegetatie op lokale schaal.”

De EBONE-benadering blijkt drie keer sneller te zijn dan traditionele vegetatiekarteringen. Dit stelt onderzoekers en agentschappen in staat om kosten te besparen. Rob Jongman: “Habitats vormen een goede benadering van soortendiversiteit, maar ook is er een goede correlatie met verschillende remote sensing-categorieën.”

ONE heeft ook een rol verspeeld voor de Conventie voor Biologische Diversiteit door het organiseren van de GEO BON Assessment workshop over het meten van de voortgang in de doelen van de Conventie voor Biologische Diversiteit voor 2020. Deze workshop heeft er vervolgens toe geleid dat het proces is opgestart om Essential Biodiversity Variables te ontwikkelen vergelijkbaar met de Essential Climate Variables.