Project

EFFIDRIP

EFFIDRIP: Naar een nieuwe generatie, commercieel, geautomatiseerd irrigatie management systeem gericht op verbeterde efficiëntie van water, meststoffen en energie in druppelirrigatie in de fruitteelt.

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor irrigatie toegenomen als gevolg van de toegenomen prijzen voor energie en meststoffen. Volgens de EU Kaderrichtlijn Water moet de subsidiering van water in de landbouw gaan verdwijnen en plaats gaan maken voor een model waarin de totale kosten (bron en milieu) zichtbaar gemaakt worden.

Druppelirrigatie wordt in de fruitteelt veelvuldig toegepast vanwege hoge efficiëntie. Echter, het komt veelvuldig voor dat het systeem niet optimaal wordt gemanaged, waardoor teveel water, meststoffen en (indirect) energie worden verbruikt. EFFIDRIP stelt zich tot doel om de technische obstakels te verwijderen die tot nu verhinderen dat verbeterde, nieuwe generatie irrigatie/fertigatie management systemen de markt op kunnen gaan.

Hulpmiddelen worden ontwikkeld waarmee veldgegevens, beslissingsondersteunende gegevens en regelsystemen efficiënt kunnen worden verwerkt. Hiermee kunnen toeleveranciers op een snelle en eenvoudige wijze het systeem vercommercialiseren. EFFIDRIP is een nieuw hulpmiddel waarmee telers en coöperaties de efficiëntie van het gebruik van water, meststoffen en energie kunnen verhogen met mogelijk 15%. Het zal werktijd besparen, zodat meer tijd overblijft voor hoogwaardige andere werkzaamheden op het bedrijf, en het zal leiden tot een duurzamere bedrijfsvoering.

Project EFFIDRIP