EU_vlag

Nieuws

EU beslissing over goedkeuring glyfosaat uitgesteld

Gepubliceerd op
8 maart 2016

De Europese Unie heeft de beslissing over goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat uitgesteld. Experts van de lidstaten waren in Brussel bijeen om te besluiten de toelating van het veelgebruikte middel met vijftien jaar te verlengen. Een aantal lidstaten waaronder Nederland en fracties in het Europees Parlement verzet zich daar echter tegen, waardoor een besluit is uitgesteld tot eind mei. De huidige toelating van glyfosaat loopt eind juni af.

EU goedkeuring glyfosaat

Voor de hernieuwing van de EU goedkeuring van glyfosaat is onder verantwoordelijkheid van Duitsland een evaluatie van alle beschikbare gegevens uitgevoerd. Hierbij is, naast niet-openbare studies, ook alle beschikbare oude en nieuwe openbare literatuur over glyfosaat (her)beoordeeld. Op basis van deze evaluatie komt EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, tot de conclusie dat glyfosaat veilig gebruikt kan worden. Veilig gebruik is het criterium voor goedkeuring van een werkzame stof. De Nederlandse toelatingsauthoriteit, het Ctgb, onderschrijft deze conclusie. (lees hier het volledige Ctgb advies). Nadat de EU een beslissing heeft genomen zal de herregistratie van alle in de EU toegelaten middelen op basis van glyfosaat starten. Voor Nederland zal het Ctgb beoordelen of toegelaten middelen voldoen aan de nieuwe eisen.

Nederland tegen hernieuwde goedkeuring

Op grond van een door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin de regering werd opgeroepen om tegen de hernieuwde Europese toelating voor glyfosaat te stemmen heeft Staatssecretaris Van Dam (EZ) voor de bijeenkomst in Brussel al laten weten de conclusie van het Ctgb niet te zullen volgen maar om uitstel van een beslissing over een nieuwe Europese toelating van glyfosaat te vragen en anders tegen een hernieuwde toelating te stemmen (lees hier de brief van Van Dam).

Wel of niet kankerverwekkend

De discussie rond het gebruik van glyfosaat gaat het vooral over de vraag of glyfosaat wel of niet kankerverwekkend is. De (wetenschappelijke) controverse is mede ontstaan omdat eind maart 2015 het International Agency for Research on Cancer (IARC) bekend maakte dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is' terwijl EFSA tot de conclusie kwam dat er 'onvoldoende bewijs is dat glyfosaat kankerverwekkend zouden zijn'. De twee organisaties blijken verschillende uitgangspunten te hanteren bij de risicobeoordeling. Het IARC kijkt in hoeverre een stof kanker kan veroorzaken, ongeacht de omstandigheden en concentraties ('hazard')*. EFSA kijkt naar het risico bij praktijkgebruik volgens de voorschriften ('risk'). Dat leidt tot verschillende conclusies. Beide instanties zijn overigens met elkaar in overleg om de ontstane situatie te bespreken.

Onkruidbestrijding op verhardingen

In Nederland wil het kabinet het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen verbieden. Het particulier gebruiksverbod voor verhardingen is op juridische gronden door staatssecretaris Dijksma (I&M) weer uit het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden geschrapt. Gevolg is dat het verbod alleen nog betrekking heeft op professioneel gebruik van middelen op verhardingen. Aangezien het ontwerpbesluit hierop moet worden aangepast is de oorpronkelijke ingangsdatum van 1 maart niet gehaald. Staatssecretaris Dijksma heeft laten weten om uiterlijk 15 maart meer duidelijkheid te geven (lees hier blog 'Gewasbescherming en politiek' van Eric Kiers, KNPV).

*Onder 'hazard' wordt verstaan het potentiƫle gevaar van een stof, bijvoorbeeld het stofeigen vermogen om kanker te veroorzaken, en onder 'risk', het risico van een stof om in gebruiksomstandigheden daadwerkelijk kanker bij mens of dier te veroorzaken.