Project

EU-onderzoek naar normen voor biobased producten

Standaarden voor de groei van biobased productenmarkt

Het KBBPPS-project omvat het onderzoek naar en demonstratie van het bepalen van biobased koolstofgehaltes, testmethodes voor de biomassa gehaltes die niet puur afhankelijk zijn van 14C-analyses, en testmethodes voor biologische afbreekbaarheid en eco-toxiciteit. Daarnaast worden knelpunten omtrent functionaliteit van biobased producten geïdentificeerd en opgelost om te komen tot de ontwikkeling, harmonisering en validering van testmethoden. De mogelijkheden tot het verbeteren van de voorbehandeling, fractionering en thermische behandeling van monsters zullen worden onderzocht om de bepaling van biobased koolstof en andere biologisch afgeleide elementen te verbeteren. Praktische oplossingen voor belanghebbenden en laboratorium- en veldtests voor biologische afbreekbaarheid of van biologicals afgeleide elementen zullen ook worden onderzocht. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de resultaten direct deel uit kunnen maken van Europese normen.

Het project

De toepassingen van normen en certificeringssystemen in de Europese biobased industrie heeft op de lange termijn een positieve uitwerking op de algemene ontwikkeling van markten voor biobased producten. Handelsbelemmeringen worden verminderd en de ontwikkeling van een pan-Europese markt voor biobased producten aangemoedigd. Tot slot wordt het maatschappelijk draagvlak voor biobased producten vergroot door duurzame grondstoffen, het daadwerkelijke biomassa gehalte en de duidelijke vermelding van hun (relatieve) functionaliteit in vergelijking met reguliere producten te verifiëren. Het KBBPPS-project heeft tot doel om de invoering van normen en certificeringssystemen voor biobased producten te versnellen.

Expertise uit Wageningen

De kennis en jarenlange ervaring van Food & Biobased Research bij de ontwikkeling van uiteenlopende biobased producten, zal door het hele project betrokken worden. De meeste aandacht van het onderzoek richt zich echter op het ontwikkelen van methoden om de hoeveelheid biomassa in vaste, vloeibare of gasvormige producten te de bepalen. Zowel directe analysemethoden als indirecte calculatiemethoden worden daarbij onder de loep genomen.

Resultaten

Een eerste resultaat is de oplevering van een document dat een overzicht geeft van geïdentificeerde methoden die mogelijk geschikt zijn om het gehalte biobased (“bio-based content”) te bepalen in producten. Dit rapport zit in de laatste fase van de CEN procedure om gepubliceerd te worden als CEN Technical Report. Ondertussen wordt er gewerkt om de verschillende methoden uit te diepen en, waar van toepassing, te publiceren als een Technical Specification of een European Standard.

Publicaties

Publieke informatie is beschikbaar op:  http://www.biobasedeconomy.eu/research/kbbpps/