Project

EURECA

Het EU project: Towards self-sustainable European cattle breeds (EuReCa), is gericht op het bijstaan van behoud, ontwikkeling en duurzaam gebruik van autochtone, lokale of regionale rundveerassen.

Deze rassen worden gezien als belangrijke elementen van agro-biodiversiteit, van agro-ecosystems en van ons cultureel erfgoed in Europa. De meest veilige strategie voor het behoud van deze rassen is het bevorderen van maatregelen die tot zelf-duurzaamheid van het ras bijdragen.


Website

Brochures