Project

EVOLTREE – EVOlution of TREEs as drivers of terrestrial diversity

Genetische variatie vormt de basis van ons bestaan: het is het adaptieve reservoir wat aanpassing aan veranderende omstandigheden mogelijk maakt. Bossen zijn een dominante verschijningsvorm in het Europese landschap. Ook zijn ze multifunctioneel tw. economisch (hout productie), recreatief (toerisme) en habitat voor vele soorten (biodiversiteit).

Evoltree_251.jpg

Het handhaven van die biodiversiteit, met name de genetische biodiversiteit, is het studie object van het Europese Network of Excellence ‘EVOLTREE’ (Evolution of Trees as Drivers of Terrestrial Biodiversity. EVOLTREE bestudeert zowel de genetische variatie in de bomen als in aan bomen geassocieerde soorten als insecten en schimmels.

EVOLTREE

Het doel van EVOLTREE is om meer kennis te verkrijgen over terrestrische biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen om zodoende te kunnen adviseren over een beter beheer van natuurlijke bronnen en bescherming van genetische variatie. Het onderzoek houdt zich bezig met het beschrijven van genetische variatie in de Europese bossen, het voorspellen van wat er met die variatie gebeurt in een veranderend klimaat, en hoe het bos ecosysteem functioneert en verschillende doelen kan dienen. De peilers van EVOLTREE vormen de onderzoeksvelden genomica, genetica, ecologie en evolutie. Door deze vier velden te integreren wil EVOLTREE komen tot een beter begrip over hoe met genetische variatie om te gaan.

Wat we doen?

Wageningen Environmental Research houdt zich binnen EVOLTREE bezig met:

  • Het ontwikkelen van individu georiënteerde modellen waardoor het gemakkelijk is om variatie tussen individuen (genetica) in ogenschouw te nemen en te voorspellen wat er in de toekomst met die variatie gaat gebeuren door bijv. een bepaalde beheersmaatregel of een veranderd klimaat.
  • Onderzoek naar zaad en stuifmeel verspreiding bij beuken op de Veluwe. Op de Planken Wambuis komen vrij veel geïsoleerde beuken voor. Dit in tegenstelling met bijvoorbeeld Polen waar beuken populaties een groot continuüm vormen. We kijken nu wat het effect van de landschap structuur op de stuifmeel en zaad verspreiding is.

Hoe gebruiken we de resultaten?

clip_image007.png

De gegevens die we verzamelen geven aan wat de gevolgen van een bepaald type bosbeheer zijn of hoe het effect van klimaat verandering op de verspreiding van boom soorten zal doorwerken. Dit geeft de bosbeheerders handvaten om mee te werken.

Wetenschappelijke artikelen