Project

Echt Overijssel!

Hoe koppel je kennis, ervaring en activiteiten van agrariërs, terreinbeheerders, ketenpartners en kennisinstellingen om daarmee samen aan de meerwaarde van regionale landbouw en biodiversiteit in Overijssel te werken?

Echt Overijssel! stimuleert de samenwerking van landbouw, natuurbeheer en hun ketenpartners, van toeleveranciers tot horeca en recreatie. Het project streeft naar een grote rijkdom aan plant- en diersoorten op en rond landbouwgronden, regionaal gesloten grondstofkringlopen en nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied.

Klik voor een vergroting
Klik voor een vergroting

Het project loopt tot en met 2012. Financiers zijn de Provincie Overijssel en de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I en M) en Economische Zaken (EZ). Uitvoering is in handen van Wageningen UR Livestock Research en de Vereniging Natuurmonumenten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Ga naar