Dossier

Ecoducten

Een ecoduct is een viaduct of natuurbrug om dieren een weg te laten kruisen. In Nederland zijn ecoducten onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, die als doel heeft de biodiversiteit te bevorderen. Momenteel telt Nederland 30 ecoducten. Nog ongeveer 20 zijn er gepland. Nog onduidelijk is hoe effectief ecoducten en andere faunapassages echt werken en of recreatief gebruik ervan goed samengaat met de functie als faunapassage.

Wageningen Environmental Research richt zich op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe effectief zijn ecoducten op populatieniveau? Vergroten ecoducten de levensvatbaarheid van dierpopulaties en in welke mate dragen ze bij aan het behoud van biodiversiteit?
  2. Zijn ecoducten ook door recreanten te gebruiken? Verandert het gebruik door dieren als recreanten op ecoducten worden toegelaten? Wat is die verandering en hoe erg is die verandering voor het voortbestaan van populaties?
  3. Welke richtlijnen zijn er te geven voor een zo optimaal mogelijke positionering, dimensionering en inrichting van een ecoduct? Wat zijn de sleutelfactoren voor een goed gebruik van een ecoduct?
  4. Welke richtlijnen zijn er te geven voor het opzetten en uitvoeren van monitoringsonderzoek op ecoducten? Hoe stel ik een wetenschappelijk onderbouwd monitoringplan op? Hoe zorg ik dat mijn onderzoeksresultaten breder toepasbaar worden?

Projectsite

Nieuws over ecoducten


Foto's van ecoducten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Publicaties over ecoducten