visserij

Nieuws

Economische effecten van MZI's op de visserijsector

Gepubliceerd op
4 januari 2010

Om de druk op het natuurlijke systeem in de Waddenzee te verminderen moet de mosselsector komen tot een geleidelijke overgang van mosselzaadvisserij naar het invangen van zaad met mosselzaadinvanginstallaties (MZI's).

Hiervoor zijn een aantal locaties vastgesteld in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta.

Geconcludeerd kan worden dat de plaatsing van MZI's van essentieel belang is voor de overleving van de mosselsector, alhoewel er voor de sector ook aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Hier tegenover staat wel een verhoging van de werkgelegenheid voor toelevering aan en onderhoud van de MZI's.

De plaatsing van MZI's brengt kosten met zich mee voor andere vormen van visserij die voorheen op deze locaties visten, maar deze kosten zijn relatief laag door de beperkte grootte van de locaties en de mogelijkheid voor de visserij om uit te wijken.

Publicatie