Project

Eefde: identiteit, visie en potenties

Het Gelderse dorp Eefde kampt met een tekort aan ‘countervailing power’ tegenover de krachten vanuit de grote omliggende steden, en met een teruglopende leefbaarheid die ook nadrukkelijk door de jongeren wordt beleefd. De Wetenschapswinkel wil Eefde de middelen geven om haar potentieel in te zetten om dit ten goede te keren.

luchtfoto gemeente Eefde

Onderzoek

Daartoe is het onderzoek ontworpen als drietrapsraket:

  • De eerste trap is het identificeren en uitbouwen van de identiteit van het dorp. Dit doen we aan de hand van symbolen.
  • De tweede trap bouwt de nieuwe identiteit uit tot een visie op en van het dorp: wie zijn we en waar willen we naar toe.
  • De derde trap geeft aan op welke manier de ruimtelijke uitdagingen in Eefde getackeld kunnen worden wanneer we uitgaan van de toekomstvisie.

Op deze wijze beoogt het project een brug te slaan tussen (en voort te bouwen op) recente wetenschapswinkelprojecten gericht op (dorps)identiteit enerzijds en projecten met een sterke ruimtelijke component anderzijds.