Nieuws

Een FAIR data-ecosysteem voor een stabiel voedselsysteem

Gepubliceerd op
20 december 2018

Complexe levende systemen, sociaal-economische processen, omgevingscondities, de verweven relatie tussen voeding en gezondheid: Op al deze gebieden komt steeds meer, steeds sneller en steeds gedetailleerde data beschikbaar. Data science biedt methoden en hulpmiddelen om overzicht in deze gegevens te creëren en nieuwe wetenschappelijke inzichten te vinden. Integratie met domeinexpertise en via praktische toepassingen zorgt voor een meer optimale invulling van data science. Deze integrale benadering van data science heeft Wageningen University & Research (WUR) geadopteerd. Als onderdeel van deze aanpak gebruikt WUR de FAIR-principes om de integratie te verbeteren en het hergebruik van gegevens gemakkelijker en veiliger te maken. Om deze aanpak te presenteren en te bespreken, deelden 200 deelnemers hun ervaringen en verwachtingen tijdens het FAIR datasymposium in Wageningen.

Behoefte aan FAIR-gegevens

FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable & Reusable data. Vooral voor herbruikbaarheid van onderzoeksgegevens bieden de FAIR-principes nuttige aanwijzingen. Hergebruik van onderzoeksgegevens maakt onderzoek effectiever, vergroot de transparantie en biedt mogelijkheden voor innovatieve doorbraken. Het begint met het opbouwen van incentives en vertrouwen - bij zowel gegevensaanbieders als consumenten - tijdens het delen, openen en gebruiken van gegevens. De sleutel om dit te bereiken is het ontwikkelen van een breed bewustzijn en het verbeteren van de kwaliteit, tijdigheid en toegankelijkheid. Een goed data management en een efficiƫnte infrastructuur zijn essentieel voor het juiste (her) gebruik van onze gegevens.

Levendige discussies

GA--20181212-FXT38544.jpg

Met betrekking tot deze uitdagende en snel veranderende wereld van data science heeft WUR het DATA FAIR Symposium georganiseerd om onderzoekers in de verschillende domeinen samen te brengen met computerwetenschappers en data management experts. Tijdens het symposium zijn recente internationale ontwikkelingen gepresenteerd en waren de deelnemers betrokken bij levendige discussies over onderwerpen zoals data-eigendom, data-ethiek, relevantie van data en gedeelde voordelen.

Aan de slag

WUR is toegewijd om de FAIR-gegevensbeginselen te ondersteunen. Zoals Arthur Mol, Rector Magnificus WUR, stelt: 'In de komende vijf jaar zullen we ons FAIR-data beleid verder ontwikkelen en implementeren, als onderdeel van ons nieuwe strategische plan.' Het WDCC (Wageningen Data Competence Center) is opgericht ter ondersteuning van onderzoekers en wetenschappers bij deze implementatie hiervan en om het proces verder te versnellen. Het WDCC faciliteert daarom ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, waardecreatie, infrastructuur en gegevensbeheer en dient het als een intern en extern contactpunt.

De presentaties en samenvattingen van de sprekers vindt u in de rechterkolom van deze pagina.