Nieuws

Een groen, leefbaar, gastvrij en duurzaam Binnengasthuisterrein en omgeving

Gepubliceerd op
16 maart 2013

Het Binnengasthuisterrein (BG terrein) is een groen en rustig stukje stad midden in Amsterdam. De bewoners, verenigd in de VOL BG (“Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein en Omgeving”) willen, bij voorkeur samen met de Universiteit van Amsterdam, komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het BG terrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter

straat.jpg

Het BG terrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA. De Universiteit van Amsterdam (UvA) bezit veel panden op het terrein en heeft uitbreidingsplannen. De bewoners verzetten zich al jaren tegen deze uitbreidingsplannen omdat zij vrezen dat daarmee het groene, leefbare, gastvrije en duurzame karakter van het BG terrein verloren gaat.

Na een jarenlange juridische strijd heeft de UvA de bewoners nu uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe inrichting van het terrein. Ook de architecten is gevraagd de bewoners serieus te nemen en ervoor te zorgen dat de nieuwe ontwerpen passen in de omgeving.

kaart.jpg

In het nieuwe overleg met de UvA en het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam wil de VOL BG vermijden opnieuw in een jarenlange juridische strijd met UvA en gemeente terecht te komen. Daarom willen zij bij voorkeur samen met de UvA komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het BG terrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein. Om de VOL BG hierbij te ondersteunen zal de Wetenschapswinkel de volgende vragen onderzoeken:

  1. Vanuit welk perspectief (frame) benaderen de verschillende stakeholders de problematiek rond de herinrichting van het BG terrein? Welke vertegenwoordigers en probleemeigenaren kunnen binnen deze stakeholders onderscheiden worden? en waar liggen de kansen bij betrokken stakeholders om te komen tot een integratieve onderhandelingsstrategie ten aanzien van het ontwerp en bestemming van het BG terrein.
  2. Hoe kan de kenmerkende hovenstructuur van het BG terrein worden ontworpen, zodanig dat:
    - Het rustige, groene en monumentale karakter van het BG terrein en omgeving bewaakt wordt,
    - Tegemoet gekomen wordt aan de diversiteit van belangen van de diverse gebruikers, en de samenhang tussen de hoven als karakteristiek onderdeel van het BG terrein bewaard wordt.

Opdrachtgever

•    Vol BG (“Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein en omgeving “) (www.volbg.nl)

Projectuitvoering

•    Jeroen Kruit (Alterra Wageningen UR)
•    Francien de Jonge (ASG Wageningen UR)
•    Casper Kruizinga (Msc-student Development and Rural Innovation)
•    Tesse Bijlsma (Msc-student Landscape Architecture and Planning)
•    Sarah-Maria Brouwer, Tessa Eshuis, Giacomo Galli, Geerte Hoeke, Li Tian (students from the Academic Training Course; ACT Group 113

Begeleidingscommissie

•    Betty Ruigrok/Trees van der Maat (Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein en Omgeving)
•    Barbara van Mierlo (leerstoelgroep Knowledge, Technology and Innovation, WUR)
•    Erik de Jong (bijzonder hoogleraar cultuur landschap en natuur, UvA)
•    Walther Schoonenberg (Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad)
•    Gerard Nijsten (directeur fac Geesteswetenschappen, UvA)
•    Wicher Gielstra (urban planner stadsdeel Centrum Amsterdam)
•    Jos Gadet (urban planner, gemeente Amsterdam
•    Jeroen Kruit (projectleider, Alterra Wageningen UR)
•    Francien de Jonge (projectleider, ASG Wageningen UR)

•    Gerard Straver (Coördinator Wetenschapswinkel Wageningen UR)