Promotie

Een nieuw model voor het voorspellen van rivierafvoeren in laaglandstroomgebieden

Waterbeheerders wereldwijd gebruiken hydrologische modellen om rivierafvoeren te voorspellen voor overstromingswaarschuwingen of bij ruimtelijke-inrichtingsprojecten. Helaas zijn de modellen die in laaglandgebieden gebruikt worden vaak complex en zwaar om door te rekenen, terwijl simpele modellen meestal zijn ontworpen voor hellende gebieden. In dit proefschrift zijn de belangrijkste processen die de respons van een laaglandstroomgebied op regen bepalen, geanalyseerd.

Metingen in het stroomgebied van de Hupselse Beek (bij Eibergen) en de polder Cabauw (bij Lopik) laten zien dat ondiep grondwater zorgt voor een vochtige bovengrond en weinig waterstress voor planten, dat bepaalde stroomroutes (bijv. door drainagebuizen of over het landoppervlak) alleen gebruikt worden als het stroomgebied nat genoeg is en dat hoge oppervlaktewaterpeilen drainage van grondwater beperken.

Claudia Brauer
Although relations between catchment storage and discharge are not unique in lowland catchments, storage remains a key variable in determining a catchment’s response to rainfall events.
Claudia Brauer

WALRUS

Deze bevindingen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van de Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS), een nieuw, efficiƫnt hydrologisch model, dat gebruikt kan worden door waterbeheerders en onderzoekers in laaglandgebieden over de hele wereld.