Project

Onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes

Er is veel discussie of rashonden met een stamboom meer erfelijke gebreken hebben dan lookalikes (hon¬den zonder een stamboom, waarbij hun uiterlijk lijkt op een bepaald ras) of kruisingen. Stichting Dier en Recht vroeg de Wetenschapswinkel van Wageningen UR onderzoek te doen naar het verschil in voorkomen (prevalentie) van erfelijke gebreken tussen rashonden met stamboom en rashonden zonder stamboom (lookalikes) en naar de perceptie van Nederlandse hondenfokkers over erfelijke gebreken bij hun honden.

Het onderzoek richt zich op twee onderzoeksvragen:

1.    Is er een verschil in het voorkomen (prevalentie) van erfelijke gebreken tussen rashonden en lookalikes?

2.    Wat is de perceptie van Nederlandse rashondenfokkers en lookalike fokkers over erfelijke gebreken bij hun honden? Hierbij is voor de rashondenfokkers gekeken naar fokkers die aangesloten zijn bij een rasvereniging en naar fokkers die niet zijn aangesloten.

Rashonden met een stamboom lijken evenveel kans te hebben op erfelijke gebreken als lookalikes. Dit blijkt uit internetenquêtes onder hondeneigenaren door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Ervaringen binnen dit onderzoek zet echter vraagtekens bij de betrouwbaarheid van hondeneigenaarrapportages over gevoelige onderwerpen. De wetenschappelijke literatuur naar erfelijke gebreken bij honden laat zien dat rashonden en lookalikes meer risico lopen op erfelijke aandoeningen in vergelijking met kruisingen. De prevalentiestudie wijst uit dat gezondheidsbevorderend fokbeleid effectief is; tussen 1985 en 2010 daalde de prevalentie van heupdysplasie met 5% bij Duitse Herders met een stamboom.

Het onderzoek omvat ook interviews met rashondenfokkers en lookalike-fokkers. De geïnterviewden geven aan dat ze het karakter van de hond een belangrijk aspect vinden in hun fokstrategie. Een sociale hond kiezen ze vaker als fokdoel boven het uiterlijk van de hond. Het karakter van honden is van belang, omdat een gedragstest voor Rottweilers en sommige andere rassen verplicht is. Ook klanten vragen naar een positieve gedragstest. Om hondenfokkers te motiveren gezondheid in hun fokstrategie mee te nemen zijn naast wetgeving aanvullende maatregelen nodig. Dit kunnen maatregelen zijn als het verstrekken van informatie over erfelijke gebreken, hulp voor beginnende fokkers en het informeren van consumenten.