Promotie

Een stabiel gewicht om gezond ouder te worden

Een stabiel gewicht gedurende het leven, mits het niet in de extremen van een laag of hoog gewicht valt is van groot belang om gezond ouder te worden. Ouderen met een hoge BMI of middelomtrek hebben een verhoogd gezondheidsrisico, ook al is deze lager bij ouderen (65 jaar en ouder) dan jongvolwassenen met eenzelfde BMI of middelomtrek.

Promotor prof.dr.ir. CPGM (Lisette) de Groot
Copromotor dr ir WJE Bemelmans
Organisatie Wageningen University, Human Nutrition & Health
Datum

wo 9 oktober 2013 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Schommelingen in gewicht niet bevorderend voor de gezondheid

De afkappunten voor overgewicht (25.0 kg/m2) en abdominaal obesitas (een middelomtrek van 102 cm bij mannen en 88 cm vrouwen) om ouderen met een verhoogd gezondheidsrisico te identificeren lijken daarom te laag. Ouderen met ondergewicht (<20.0 kg/m2) hebben een zeer hoog gezondheidsrisico en ook dit afkappunt lijkt te laag. Voor veranderingen in gewicht in een tijdsbestek van 5 tot 15 jaar blijkt dat zowel een toename als een afname en schommelingen in gewicht bij zowel jongvolwassen als ouderen niet bevorderend is voor de gezondheid. Daarom zou een stabiel gewicht gedurende het leven moeten worden behouden.

Het onderzoek is gebaseerd op meerdere (internationale) studies, waaronder de SENECA studie van de Wageningen University en de Doetinchem Cohort studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In deze studies zijn gegevens verzameld over gewicht, gemeten met verschillende antropometrische maten, hart- en vaatziekten, kwaliteit van leven en sterfte over 5-15 jaar. Het onderzoek was een samenwerking tussen de Wageningen University en het RIVM in Bilthoven.