Promotie

Een thermometer voor bodemgezondheid

Op het eerste gezicht zou je het niet zeggen, maar in iedere hand grond zitten tienduizenden, verschillende organismen. Ze zijn veelal klein, en hebben geen opvallende kleuren. Toch verrichten ze veel werkzaamheden; de totale levensgemeenschap zorgt er onder andere voor dat het pakket bladeren dat iedere herfst valt uiteindelijk wordt omgezet in organische stof. Hierdoor kan de bodem water vasthouden en vormt het een voedingsbodem voor planten. Het gaat hier om waardevolle functies waarmee we met beleid om moeten gaan.

Promovendus dr. MTW (Jet) Vervoort MSc
Promotor prof.dr.ir. J (Jaap) Bakker
Copromotor dr.ir. J (Hans) Helder
Organisatie Laboratorium voor Monoklonale Antistoffen
Datum

vr 11 oktober 2013 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592
Without standardisation of methodologies in ecological studies as well as an increase in the degree of data sharing after publication, the role of nematodes in ecosystem functioning will remain elusive
Jet Vervoort

Vanuit een aantal ministeries kwam het verzoek van de Nederlandse overheid om een gereedschap te ontwikkelen waarmee de effecten kunnen worden gevolgd van genetisch gemodificeerde gewassen op het bodemleven. Het is technisch vrijwel ondoenlijk om al het bodemleven te monitoren, daarom hebben wij aaltjes (nematoden) genomen als indicator voor de bodemgezondheid. We volgen daarbij niet zozeer de beestjes zelf, maar hun DNA. Dit is veel gemakkelijker dan microscopische analyse. De plantensoort, het seizoen en regenval hadden grote invloed op het bodemleven, maar we hebben geen effect van een genetisch gemodificeerde aardappelcultivar op het bodemleven kunnen vaststellen.