Conferentie

Eerste internationale conferentie over wereldwijde voedselzekerheid

Een probleem met veel facetten: Hoe voedt de wereld haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in een toekomst met een groeiende wereldbevolking, armoede, toenemende schaarste aan zoetwater en landbouwgrond of ongrijpbare klimaatverandering? En tegen welke prijs? Niemand die het weet. Daarom komen op initiatief van Wageningen University en wetenschappelijk uitgever Elsevier zeshonderd wetenschappers uit 65 landen naar de eerste wereldconferentie over voedselzekerheid in Noordwijkerhout om vanuit hun eigen vakgebied oplossingen te zoeken. Van 29 september tot 2 oktober geven zij uiteenzettingen en debatteren zij daarover.

Organisator Elsevier
Datum

zo 29 september 2013 tot wo 2 oktober 2013

Locatie NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout
First International Conference on Global Food Security

Tijdens deze eerste internationale conferentie over wereldwijde voedselzekerheid presenteren onderzoekers uit diverse vakgebieden hun kennis en visie op het gebied van de voedselproductie en toegang tot voedsel. Ook de afwegingen tussen concurrerende milieu-, economische of sociale doelstellingen en resultaten komen aan bod. De conferentie wordt ondersteund door het Elsevier tijdschrift Global Food Security.

De eerste internationale conferentie over wereldwijde voedselzekerheid is een mix van plenaire en parallelle sessies met veel discussie en interactie (o.a. in zgn. workshop cafés) en staat onder voorzitterschap van prof. Martin van Ittersum en prof. Ken Giller van Wageningen University. Centrale sprekers gaan in op thema’s als: Waar staan we als het gaat om de wereldvoedselzekerheid (Louise Fresco) of het gelijktijdig optrekken van de voedselzekerheid en de zorg voor het milieu (David Tilman, University of Minnesota – ‘the world’s number one ecologist’). Andere key note-sprekers van naam zijn Chris Barrett van Cornell University, Meine van Noordwijk, World Agroforestry Centre, Indonesia, e.a. In parallelsessie spreken onderzoekers over thema’s als lokaal en landsbeleid, de rol van internationale investeerders in land(bouw), stadslandbouw, voedselteelt in en op water, insectenteelt, voedselverspilling, keurmerken, irrigatie, agrobiodiversiteit, voedselcrises en over de atlas die wordt voorbereid en geografisch de verschillen weergeeft tussen de huidige en maximaal haalbare opbrengst van landbouwgrond wereldwijd. In workshops bespreken zij kwesties als: Moeten we kiezen voor behoud van biodiversiteit of hongerbestrijding? Waarom Afrika’s landbouw achterblijft bij die van Azië? En over landschaarste versus ‘land grabbing’.

Op woensdagmiddag 2 oktober worden alle inzichten verzameld en bediscussieerd o.a. met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Blijf op de hoogte

Registreer om meer informatie te krijgen over de "First International Conference on Global Food Security".

Aanmelden voor updates