voeding vleeskuikens

Nieuws

Effect voeding moederdieren op voetzoolbeschadigingen bij vleeskuikens

Gepubliceerd op
12 maart 2013

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft ingestemd met een subsidie voor een onderzoek naar het effect van voeding van de moederdieren op de kuikens. Hierdoor is straks iets te zeggen over de invloed van voeding bij de ouderdieren op verschillende kenmerken en prestatie-indicatoren zoals voetzoolbeschadigingen bij de vleeskuikens.

In een lopend onderzoek wordt al gekeken naar het effect van de voerbehandeling, dat wil zeggen verschillende energie-eiwit verhoudingen, tijdens de opfok- en legperiode van vleeskuikenouderdieren op onder andere de lichaamssamenstelling, reproductieresultaten, bevedering en gedrag van de vleeskuikenouderdieren.
De vleeskuikens worden op twee momenten gevolgd uit de verschillende proefgroepen (op 28 en 50 weken leeftijd van de moederdieren). De waarneming aan deze kuikens beperkten zich in eerste instantie tot het bepalen van de technische resultaten van deze dieren. Zoals beschreven in dit aanvullend onderzoeksvoorstel wordt bij de kuikens nu ook de strooiselkwaliteit en het voorkomen en de ernst van hakdermatitis en voetzoollaesies in beeld gebracht.

Het enige verschil tussen de kuikens in de verschillende groepen is dat hun ouders een andere voeding hebben gehad. De andere factoren (zoals broedmanagement) zijn gelijk voor alle groepen. Op deze wijze is dus straks iets te zeggen over de invloed van voeding bij de ouderdieren op verschillende kenmerken en prestatie-indicatoren met betrekking tot de vleeskuikens.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Jolanda Jansen of met de betrokken onderzoeker: Jan van Harn (0320) 293515.

Heeft u algemene vragen over het praktijkonderzoek voor de pluimveehouderij dat door het PPE wordt gesubsidieerd, dan kunt u bij het PPE contact opnemen met Rik te Loo: (079) 363 4328.