Effecten pulsvisserij platvis op een rij

Nieuws

Effecten pulsvisserij platvis op een rij

Gepubliceerd op
9 december 2013

Onderzoekers van IMARES en LEI van Wageningen UR hebben in een rapport kennis gebundeld over de effecten van visserij met de pulskor en in kaart gebracht welke kennis nog ontbreekt.

Foto: Binnenhalen van de netten (© Wouter Jan Strietman)

De pulsvisserij is relatief nieuw: in deze visserij worden vissen gevangen met behulp van elektrische schokjes die vrijkomen uit sleepdraden, waardoor de vis van de bodem opschrikt en gevangen kan worden. Omdat de pulsvisserij een relatief nieuwe techniek gebruikt en omdat elektrisch vissen verboden is in Europa, roept deze techniek veel vragen op.

De puslkor: Waar in een traditioneel vistuig zware wekkerkettingen lopen, heeft de pulskor sleepdraden waar stroomstoten (pulsen) doorheen gaan. (© Wouter Jan Strietman)
De puslkor: Waar in een traditioneel vistuig zware wekkerkettingen lopen, heeft de pulskor sleepdraden waar stroomstoten (pulsen) doorheen gaan. (© Wouter Jan Strietman)

Kennis gebundeld

Kennis over effecten van pulsvisserij is verspreid over verschillende rapporten waardoor een compleet overzicht ontbreekt. De Kenniskring Puls- en SumWing (onderdeel van de kenniskring Platvis) heeft aan IMARES en LEI gevraagd om een samenvatting te maken van de beschikbare kennis rondom de effecten van pulsvisserij op vangst, discards, de effecten op het ecosysteem, het beheer van de pulsvisserij en CO2 uitstoot. Op basis van dat overzicht is aangegeven welke kennis nog ontbreekt.

Effecten pulsvisserij

Niet alle onderzoeken zijn onder gelijke omstandigheden uitgevoerd, waardoor het alleen mogelijk is  om uitspraken te doen over de effecten onder specifieke omstandigheden. De volgende conclusies volgen uit de onderzoeken naar de effecten van de puls:

 • Kabeljauw en wijting: kans op breuk in de ruggengraat bij grotere kabeljauw
 • Hondshaaien: directe sterfte door puls niet gezien
 • Bodemdieren: bepaalde soorten reageren totaal niet, andere soorten wel
 • Marktwaardige schol en tong: vergelijkbare hoeveelheden tong, minder schol
 • Schol en tong kwaliteit & overleving: minder beschadiging en hogere overlevingskans
 • Discards: minder dan conventioneel wekkertuig
 • Brandstofbesparing: lagere tuigweerstand dan bij traditionele boomkor, hierdoor brandstofbesparing en vermindering van CO2-uitstoot
De netten gaan te water (© Wouter Jan Strietman)
De netten gaan te water (© Wouter Jan Strietman)

Ontbrekende kennis: 

 • Voor meerdere soorten is kennis nodig over indirecte sterfte (op langere termijn), langetermijneffecten op individuen en op populaties, niet-dodelijke effecten en effecten op voortplanting
 • Uiterste instellingen van de puls (bestaat er een ‘veilige range’?)
 • Effecten op de eerste levensstadia van marine organismen
 • Mogelijkheid op ontstaan toxische stoffen door reacties in de bodem en de waterkolom

  Handhaving

  Internationale wetenschappers gaven aan dat handhaving en controle van de pulsvisserij op orde moet zijn voordat het aantal pulsvissers verhoogd mag worden. In 2012 zijn procedures voor Controle en Handhaving opgesteld, maar deze zijn nog niet in gebruik.