Presentatie

Effecten van stikstofdepositie en klimaatverandering op plantensoortenrijkdom

Startcolloquium van Adriana Gómez.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 13 november 2013 16:00

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Droevendaalsesteeg 3a
100
6708 PB Wageningen
0317 48 17 00
Zaal/kamer 1