Nieuws

Effecten van open data Basisregistratie Topografie

Gepubliceerd op
8 juli 2013

Sinds 1 januari 2012 is de Basisregistratie Topografie als open data beschikbaar. Iedereen kan deze basisbestanden van het Kadaster kosteloos opvragen en zonder beperkende voorwaarden gebruiken.

Wageningen University is samen met het Kadaster een onderzoek gestart naar de effecten van deze beleidswijziging. In het onderzoek wordt naar drie aspecten gekeken: het effect op het gebruik van de gegevens, het effect op het Kadaster en het effect op de interactie tussen het Kadaster en de gebruikers.


Eerste resultaten
In het eerste kwartaal van 2013 is een eerste onderzoeksronde gehouden om deze effecten te meten. Het eindrapport daarvan is nu afgerond. Uit deze meting blijkt dat gebruik van de BRT in het afgelopen jaar vooral door bedrijven sterk is toegenomen. Bedrijven zijn aan het experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Ook is een verbreding van het gebruik van de BRT in nieuwe toepassingsvelden te constateren, zoals cultuur, recreatie, creatieve industrie en (nieuwe) media.
Een breed en open beschikbaar bestand heeft nog niet meer interactie over het bestand tussen het Kadaster en de maatschappij tot gevolg gehad. Ook de effecten op de interne organisatie van het Kadaster lijken beperkt.

Meedenken gewenst

In het eerste kwartaal van 2014 wordt de effectmeting herhaald. Idee├źn en suggesties over de opzet van het vervolgonderzoek zijn van harte welkom per mail naar: arnold.bregt@wur.nl of dick.eertink@kadaster.nl.