Nieuws

Effectieve bescherming van agrarische natuur in Nederland

Gepubliceerd op
24 april 2012

Nederland moet zijn agrarische natuur beter beschermen om te voldoen aan zijn Europese verplichtingen. Door te focussen op de meest waardevolle gebieden en de bescherming te integreren in het huidige agrarisch natuurbeheer kan de biodiversiteit in de Nederlandse agrarische gebieden effectief worden beschermd. Dit stellen onderzoekers van kennisinstituut Alterra in het rapport.

Image.jpg

Het beschermen en behouden van landbouwgrond met hoge natuurwaarden is een belangrijke doelstelling van de EU. De biodiversiteit in die zogenaamde High Nature Value Farmlands (HNVs) is vaak verrassend hoog. Ondanks de toenemende relevantie van de bescherming van deze gebieden binnen de Europese beleidsagenda pakt Nederland het HNV concept nauwelijks op. Ondertussen gaat de natuurkwaliteit op het platteland achteruit en voldoet Nederland niet aan zijn Europese verplichting.

Hoewel de intensieve landbouw in Nederland de natuur vaak in de weg staat, kan toch nog zo’n 16 procent van de gebruikte landbouwgrond beschouwd worden als HNV. Zo vormen de veenweidegebieden een habitat voor populaties van akker- en weidevogels zoals de grutto, kievit en veldleeuwerik. Schraalgraslanden zijn van belang voor amfibieën. Landbouwgebieden met die belangrijke natuurelementen komen vooral voor in het Groene Hart en de provincies Drenthe, Overijssel  en Friesland.

In deze tijden van verminderde overheidsinzet voor (agrarisch) natuurbeheer wordt een groter beroep gedaan op particulier beheer. Een juiste sturing van middelen is dan essentieel bij het effectief inzetten van subsidies.  De hervorming van het Europees Landbouw Beleid biedt hier kansen. Het voornemen is om de landbouwsubsidies meer te verbinden aan prestaties op het gebied van duurzaamheid en zorg voor de omgeving. HNV zou een kans bieden om aan dit voornemen houvast te bieden door de bedrijven en/of landbouwgebieden die de hoogste natuurwaarden produceren, extra te ondersteunen.

Rapport