Effecten ontwikkelingssamenwerking meten

Achtergronden bij onze advertenties

Effectieve ontwikkelingshulp

Hoe stel je vast of ontwikkelingshulp werkt? Tot voor kort was dat lastig. Een nieuwe onderzoeksmethode biedt perspectief.

Wageningse onderzoekers experimenteerden met verschillende vormen van hulp in vergelijkbare dorpen in Sierra Leone. Hiermee weten we nu veel beter welke hulp daar het beste werkt. Met die kennis kunnen hulporganisaties bepalen welke vorm van hulp ze het beste kunnen inzetten voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Zo draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Samen met hulporganisaties kijken we of de hulp die zij geven werkt, en wat de onbedoelde neveneffecten zijn. Vaak blijkt dat de effecten sterk afhangen van de lokale omstandigheden.
Erwin Bulte, hoogleraar Ontwikkelingseconomie

Verschillende typen ontwikkelingshulp worden in meerdere projecten in dorpen in Sierra Leone met elkaar vergeleken. In een deel van de gemeenschappen mag het dorpshoofd bepalen hoe de hulp wordt ingezet, op andere plekken worden comit├ęs van dorpsbewoners verantwoordelijk voor het inzetten van de hulpgelden en er zijn ook proeven met het direct verstrekken van hulp aan huishoudens. Daarnaast wordt onconditionele hulp vergeleken met hulp waarbij een tegenprestatie wordt verlangd. De eerste conclusies van dit onderzoek, dat nu ongeveer twee jaar loopt, zullen spoedig volgen.

Ook in andere ontwikkelingslanden doet Wageningen UR impact assessments met de overheid, NGO's en bedrijven.

Meer informatie

Opleidingen