Project

Effects of Climate change on regeneration of selected tree species in tropical forest of Ghana

Voorspellingen van de wereldwijde klimaatverandering geven aan dat het klimaat in West-Afrika droger wordt, dit geldt ook voor Ghana. Uit analyse van temperatuur- en neerslagtrends in Ghana over de afgelopen vier decennia blijkt dat de temperatuur stijgt en de neerslag afneemt. Dit loopt synchroon met de wereldwijde voorspellingen. Deze klimatologische veranderingen zullen waarschijnlijk de dynamiek van de tropische bosecosystemen in dit gebied gaan bepalen.

Lees meer over dit project op de UK site.