emissiearm veevoer

Project

Emissiearm veevoer

Onderzoek naar beheer en voeding van melkvee om methaanemissie te verminderen.

Herkauwers verteren hun voedsel met de hulp van micro-organismen in de pens, die het plantaardige materiaal fermenteren en daardoor beschikbaar maken voor het dier. Methaan is een belangrijk broeikasgas, dat vrijkomt als bijproduct van fermentatieprocessen in het maagdarmkanaal.

Door de samenstelling van het voer aan te passen, kan de methaanuitstoot teruggebracht worden. Over de effectiviteit en de haalbaarheid van deze aanpassingen onder Nederlandse omstandigheden is echter nog weinig bekend.

In het meerjarig onderzoeksprogramma Emissiearm Veevoer, gefinancierd door het Productschap Diervoeder, het Productschap Zuivel en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, worden verschillende management- en voermaatregelen onderzocht met het doel methaanemissie te verminderen voor een duurzame landbouwsector.