Nieuws

Emissiebeperking centraal tijdens WaterWeken

Gepubliceerd op
6 juni 2011

Tijdens de WaterWeken in mei lieten zo’n 175 telers zich informeren over kansrijke oplossingen om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw presenteerden samen met de partners de tussentijdse resultaten uit het project Glastuinbouw Waterproof.

Waterweken

Discussie over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Europese normen over de waterkwaliteit maken de vermindering van de emissieproblematiek in de glastuinbouwsector uiterst urgent. In het project Glastuinbouw Waterproof werken onderzoekers daarom aan twee oplossingsrichtingen om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Ten eerste worden de mogelijkheden onderzocht om de hoeveelheid te lozen drainwater en de frequentie van lozing te verminderen. Ten tweede wordt gekeken naar het zuiveren en het mogelijk commercieel benutten van het restant te lozen water.

Verantwoord hergebruik water

In sommige teelten treedt groeiremming op die zichtbaar is als een kwaliteitsvermindering van het gewas. Dit is voor telers een belangrijke reden om drainwater te spuien. Bram van der Maas en Steven Driever, onderzoekers bij Wageningen UR Glastuinbouw, werken samen met Priva, Groen Agro Control en Fytagoras in een project dat inzicht moet leveren over de oorzaak van de groeiremming en over mogelijkheden om deze te voorkomen.

Daarnaast kijkt Chris Blok van Wageningen UR Glastuinbouw of bemesting is te optimaliseren met meer hergebruik van drainwater. Ionspecifiek meten en het toepassen van verbeterde regelingen is hierbij een optie. Ook het zuiveren van afvalwater water lijkt kansen te bieden. TNO onderzoekt samen met Wageningen UR Glastuinbouw welke mogelijkheden van zuivering er zijn en wat met het restproduct van zuivering kan worden gedaan.

Meer inzicht in groeiremming

Tijdens de WaterWeken bleek dat telers met een heel aantal maatregelen nu al aan de slag kunnen. Projectleider Ellen Beerling vertelt: “Telers gaven wel aan dat zij meer inzicht willen hebben in de mate waarin groeiremming een rol speelt bij het recirculeren van drainwater, zodat in de toekomst nog meer drainwater kan worden hergebruikt. Daarnaast is meer inzicht nodig in de kosten en mogelijkheden van de technische toepassingen die op dit moment worden onderzocht.”

De WaterWeken zijn mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hagelunie, Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Peel en Maasvallei, Bruine de Bruin BV, Priva B.V, Stolze B.V., Hellebrekers Technieken B.V., Bayer, Syngenta en Basf. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw samen met TNO, Fytagoras, LTO Groeiservice en Groen Agro Control.

Logo Tuinbouw waterproof