Energie

Ook qua huisvesting streven we naar duurzaamheid. Alle gebouwen op Wageningen Campus voldoen aan hoge duurzaamheidscriteria en zijn middels twee ringleidingen voorzien van Warmte/ Koude Opslag (WKO). Hierdoor worden op termijn alle gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld en stoten we minder CO2 uit.

Eigen windmolenparken leveren jaarlijks gemiddeld 70 miljoen kWh windenergie

Windmolenpark in Lelystad.
Windmolenpark in Lelystad.

In 2013 is de EnergieVisie 2030 opgesteld, waarbij bedrijfszekerheid, betaalbare energievoorziening, en duurzaamheid uitgangspunten zijn. De ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn ten opzichte van het referentiejaar 2005. Met ‘energieneutraal’ is bedoeld dat WUR jaarlijks meer energie wil opwekken dan wordt gebruikt. Bovendien willen we in 2030 zo ver mogelijk aardgasloos zijn ten opzichte van het referentiejaar 2018. Deze doelstellingen zijn scherper dan de landelijke CO2-reductie doelstellingen, te weten 49% directe CO2-emissiereductie voor 2030 en 95% voor 2050.

Zonnepanelen op dak dierverblijven op Wageningen Campus.
Zonnepanelen op dak dierverblijven op Wageningen Campus.

WUR heeft de Meerjarenafspraak 3 (MJA3) ondertekend. Dit betekent het behalen van 30% energie-efficiëntie in de periode 2005-2020. De weg om dit te bereiken is vastgelegd in het Energie Efficiëntie Plan (EEP) dat eens in de vier jaar opgesteld wordt. WUR heeft de gestelde doelen ruimschoots behaald. In de periode 2005-2020 is een energie-efficiencyverbetering van 34% gerealiseerd en is de CO2-uitstoot van het energieverbruik maar liefst 92% minder ten opzichte van 2005.

Grafieken_NL.png

Via onze drie windmolenparken met 26 windmolens in Lelystad leveren we al langer ten minste evenveel elektriciteit aan het openbaar net als dat we gebruiken. Verder zijn we bezig met het invullen van de volledige potentie van zonnepanelen op daken. Zo zijn in 2020 vijf panden op Wageningen Campus van zonnepanelen voorzien. Niet alleen produceren we groene stroom, maar gebruiken deze ook door het inkopen van groene windenergie voor ons dagelijks gebruik.

De Warmte Koude Opslag van het WUR-gebouw Orion.
De Warmte Koude Opslag van het WUR-gebouw Orion.

Ook qua huisvesting streven we naar duurzaamheid. Alle nieuwere gebouwen op Wageningen Campus (Atlas, Forum, Actio, Orion, Helix, Aurora en Omnia) voldoen aan hoge duurzaamheidscriteria, daarnaast worden de aankomede jaren de meeste gebouwen middels twee ringleidingen voorzien van Warmte Koude Opslag (WKO). Hierdoor worden op termijn nagenoeg alle gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld en stoten we minder CO2 uit.

Verdere energiebesparing wil WUR realiseren door onze aandacht voor energiemanagement. Zo hebben alle organisatieonderdelen inzicht in hun eigen energiegebruik en realiseren hun eigen mogelijkheden voor besparing door o.m. isoleren, (led)verlichting en inpassing van duurzame technieken.