Energie

Wageningen University & Research streeft naar optimaal werkende installaties en bewust gebruik van energie. Niet door allerlei opzichzelfstaande energiemaatregelen, maar door een volledig werkend Energiemanagementsysteem (EnMS).

Eigen windmolenparken leveren jaarlijks gemiddeld 65 miljoen kWh windenergie

WUR heeft de Meerjarenafspraak 3 (MJA3) ondertekend. Dit betekent het behalen van 30% energie-efficiƫntie in de periode 2005-2020. De weg om dit te bereiken is vastgelegd in het Energie Efficiƫntie Plan (EEP) dat eens in de vier jaar opgesteld wordt. WUR is goed op weg. In de periode 2005-2016 is inmiddels een energie-efficiencyverbetering van 22% gerealiseerd en is de CO2 uitstoot van het energieverbruik al 79% minder ten opzichte van 2005

Grafieken_NL.png

We leveren al langer evenveel elektriciteit aan het openbaar net als dat we gebruiken via onze drie windmolenparken met 26 windmolens in Lelystad. Niet alleen produceren we groene stroom, maar gebruiken deze ook door het inkopen van groene windenergie voor ons dagelijks gebruik.

Ook qua huisvesting streven we naar duurzaamheid. Alle nieuwe gebouwen op Wageningen Campus (Atlas, Forum, Actio, Orion en Helix) voldoen aan hoge duurzaamheidscriteria en zijn voorzien van Warmte/ Koude Opslag (WKO). Hierdoor worden deze gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld en stoten we minder CO2 uit.

Verdere energiebesparing wil WUR realiseren door onze aandacht voor energiemanagement. Zo hebben alle organisatieonderdelen inzicht in hun eigen energiegebruik en realiseren hun eigen mogelijkheden voor besparing door o.m. isoleren, (led)verlichting en inpassing van duurzame technieken. Een goed resultaat hiervan is het centraal ultralaag vriezen van onderzoeksmateriaal.

In 2013 is de EnergieVisie 2030 opgesteld, waarbij bedrijfszekerheid, betaalbare energievoorziening, en duurzaamheid uitgangspunten zijn. De komende jaren zal de afgeleide energiestrategie door WUR worden opgepakt.