Bijeenkomst

Energie uit bloembolresten

Op donderdag 21 november organiseert ACRRES in Lelystad een informatiemiddag over het gebruik van bloembolrestafval in een co-vergister. Op deze middag worden de resultaten van het vergistingsonderzoek gepresenteerd dat in opdracht van de firma Burger Tulpen en Lelies is uitgevoerd.

Organisator ACRRES
Datum

do 21 november 2013 12:00 tot 17:00

Locatie ACRRES, Edelhertweg 1 8219 PH Lelystad

Dit onderzoek is gefinancierd door de provincie Flevoland.

Met het onderzoek is nagegaan wat het perspectief is van bloembolresten als co-product in een vergister. Er zijn proeven uitgevoerd met zowel lelie- als tulpenresten. Dit afval wordt momenteel gecomposteerd of tegen betaling afgevoerd. Vergisten is een interessante optie. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de productie van groene energie en telers hebben een duurzaam alternatief om van afval af te komen.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt tevens ingegaan op andere nuttige inhoudsstoffen in bloembolafval. De middag wordt afgesloten met een rondgang langs de ACCRES-installaties.

ACCRES

ACRRES staat voor Application Centre for Renewable RESources en is het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Het praktijkcentrum is een krachtenbundeling van de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen UR, met ENECO. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ondersteunen het ACRRES-initiatief.