Banner

Engeland en Wales

Gepubliceerd op
28 augustus 2014

In Engeland en Wales is het oude allocatie mechanisme vervangen om de locaties van grondwateronttrekkingen beter af te stemmen met de beschikbare hoeveelheid grondwater. In het oude mechanisme was het aantal vergunningen voor grondwateronttrekkingen van op sommige locaties groter was de duurzaam beschikbare hoeveelheid grondwater. De verschillende watergebruikers zijn betrokken bij de economische analyses die het hervormingsproces ondersteunen. De uiteindelijke verdeling van water zal voor 80% zijn gebaseerd op politiek en voor 20% op zuiver economische gronden.