Promotie

Enzymatische afbraak van aardappelvezels vermindert waterbinding

Aardappelvezel, een bijproduct van de aardappelzetmeel industrie, heeft een groot waterhoudend vermogen. Hierdoor zwellen de vezels en worden ze volumineus, waardoor het moeilijk is om ze te verwerken, op te slaan en te transporteren.

In dit onderzoek is aangetoond dat met behulp van enzymen niet-cellulose polysachariden, waaronder arabinogalactaan, pectine en xyloglucaan, kunnen worden afgebroken, wat ook het waterhoudend vermogen verlaagt. Bovendien is aangetoond dat de enzymatische afbraak van deze polysachariden helpt om meer zetmeel vanuit de vezelfractie in de zetmeelfractie te verkrijgen. 

Aardappelzetmeelindustrie

Dus, enzymatische voorbehandeling van aardappelvezels is gunstig voor de aardappelzetmeelindustrie en vergemakkelijkt het verwerken van het bijproduct.