Nieuws

Erkenning wetenschappelijke toptalenten

Gepubliceerd op
24 september 2013

Eind juli werd bekend dat dit jaar maar liefst zes jonge Wageningse plantenonderzoekers een zogenoemde Veni-beurs van NWO hadden gewonnen. Dat is een record en een erkenning van het toptalent dat bij de Wageningse plantenonderzoeksgroepen aanwezig is. De Veni-beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn bedoeld om recent gepromoveerde talentvolle onderzoekers in staat te stellen om drie jaar lang vernieuwend onderzoek doen.

NWO heeft een uitgekiend beurzenprogramma waarmee toptalenten verder kunnen groeien. De basis voor dat programma zijn de Veni’s, Vidi’s en Vici’s van de Vernieuwingsimpuls. Veni’s en Vici’ zijn met name bedoeld voor jonge onderzoekers. Vici-beurzen worden toegekend aan senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen.

Erkenning van talent

Volgens Ernst van den Ende, directeur van het plantenonderzoek van Wageningen UR, zijn de beurzen een keurmerk. Van den Ende: “Het winnen van een NWO beurs wordt gezien als erkenning van talent. Dankzij de beurzen kunnen we die talenten extra tot hun recht laten komen en extra laten ontwikkelen.”

Bij Wageningen UR worden talentvolle onderzoekers niet alleen gezien als belangrijk voor de wetenschap, maar ook als bron van toekomstige innovaties. Van den Ende: “De innovaties van nu zijn bijna altijd terug te voeren op wetenschappelijke kennis die in het verleden ontwikkeld is door wetenschappelijk toptalent. Daar zijn talloze voorbeelden van. Van nieuwe techieken voor de duurzame teelt in kassen dankzij wetenschappelijke kennis over de plantenfysiologie tot extra lekkere tomaten dankzij de kennis over de genetische en biochemische achtergronden van smaak en smaakstoffen. Ik ga er dan ook van uit dat de jonge toptalenten die nu een Veni-beurs hebben gekregen, impact zullen hebben op de wetenschap én op de toekomstige kwaliteit van leven.

Nog effectiever

Dat speekt ook Eveline Verhulst één van de beurswinnaars, enorm aan. Verhulst: “Ik hoop de komende jaren een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onze kennis over hoe bacteriën het geslacht van insecten kunnen manipuleren. De Veni beurs geeft mij de kans om deze onderzoekslijn op te zetten en mijn positie als onderzoeker te verstevigen. Welke innovaties daaruit naar voren zullen komen is natuurlijk lastig te voorspellen. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de biologische bestrijding van schadelijke insecten dankzij dit onderzoek in de toekomst verbeterd kan worden. Voor de biologische bestrijding zijn immers alleen de vrouwtjes echt nuttig. Door in het geslacht van de nuttige insecten te kunnen sturen, zouden zich meer vrouwtjes kunnen ontwikkelen. Zo kan biologische bestrijding nog effectiever worden."

De zes talentvolle Wageningse plantenonderzoekers die een Veni-beurs hebben ontvangen zijn:

  • Marian Bemer, Laboratorium voor Moleculaire Biologie, zal onderzoeken hoe, waar en waarom eiwitten in de organen van bloemen samenwerken bij de bloemvorming.
  • Klaas Bouwmeester, Laboratorium voor Fytopathologie, werkt aan het weerbaarder maken van paprika- en tomatenplanten tegen diverse plantenziekten.
  • Colette Broekgaarden, Laboratorium voor Plantenveredeling, gaat na hoe plantenetende insecten de verdedigingsmechanismen van planten in hun eigen voordeel weten te manipuleren.
  • Mireille van Damme, Laboratorium voor Fytopathologie, wil planten weerbaarder maken tegen schimmelinfecties door aanpassingen aan populaties kleine RNA's in planten.
  • Eveline Verhulst, Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, wil met een bacterie die het geslacht van nakomelingen van de sluipwesp bepaalt de voortplanting manipuleren van zowel nuttige als schadelijke insecten.
  • Niels Verhulst, Laboratorium voor Entomologie, onderzoekt welke muggen zowel mensen als apen bijten en op die manier ziektes tussen apen en mensen kunnen overbrengen.