Achtergronden bij onze advertenties

Eten uit eigen stad

Hoeveel grond is nodig voor het verbouwen van ons dagelijks voedsel? Onderzoekers van Wageningen UR ontwikkelden een programma waarmee iedereen dit eenvoudig kan vaststellen.

We hebben de footprint niet ontwikkeld om duidelijk te maken dat je voor vleesconsumptie meer grond nodig hebt dan voor plantaardige producten. Maar verhelderend is het wel.
Esther Veen

De uitkomsten zijn verrassend! Want een stad als Gouda blijkt zo’n tweeënhalf maal haar grondgebied nodig te hebben, Den Haag drieënhalf maal en voor Amsterdam moet de Noordoostpolder worden gereserveerd. Met het programma bereken je de ruimte die minimaal nodig is om groente en fruit, aardappelen, tarwe, vlees, zuivel en eieren te produceren, maar ook het voer voor vee. Met dit inzicht draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.