Nieuws

Ethiopië is potentiële graanschuur

Gepubliceerd op
10 juni 2013

Op de Ethiopische hoogvlaktes, waar de bodems vruchtbaar zijn en jaarlijks twee keer zo veel regen valt als in Nederland, helpt Wageningen UR boeren hun opbrengst te verveelvoudigen.

Voor elk bodemtype en elk gewas maakten Nederlandse en Ethiopische wetenschappers bemestingsadviezen. Dat is nieuw voor Ethiopische boeren, die gewend zijn om vanuit de overheid één standaard bemestingsadvies te krijgen

Oogst verdrievoudigen

"Ons werk is heus geen rocket science", zegt Christy van Beek van Alterra Wageningen UR in de Wageningen World van juni 2013. "Met simpele ingrepen kan de oogst vaak meteen verdrievoudigen." In het Ontwikkelingssamenwerkingsproject CASCAPE werkt Wageningen UR samen met zes Ethiopische universiteiten. Wageningen World, het kwartaalblad van Wageningen UR voor alumni en relaties, wijdt zes pagina's aan dit project.

Bodemvruchtbaarheid

"Ethiopië heeft genoeg potentieel om een vooraanstaand agrarisch exportland te worden", zegt Arie van Kekem, expert tropische bodems van Alterra Wageningen UR. Hoewel in grote delen van het land de bodems en het klimaat uitstekend zijn, heeft het land een imago van catastrofale droogte en voedselhulp. Eén van de oorzaken voor de voedselsituatie in Ethiopië is dat boeren te weinig organische stof terugbrengen in de bodem, zegt Van Kekem in Wageningen World, "omdat ze die ook nodig hebben als veevoer, brandstof en dakbedekking." Van Kekem: "Dat gaat ten koste van de bodemvruchtbaarheid. Wij adviseren om meer dierlijke mest, keukenafval en andere bronnen van organische stof op het land te brengen."

Kennis en praktijk bij elkaar brengen

Irene Koomen van het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR vertelt dat Ethiopië uitstekende universiteiten kent, maar dat de kennis die daar ontwikkelt wordt lang niet altijd aansluit bij de kwesties waar boeren mee te maken hebben. Een boer in een droogtegevoelig gebied is bijvoorbeeld niet gebaat bij een gewas dat in potentie een hogere opbrengst geeft, maar om die opbrengst te halen wel lang moet afrijpen. Die boer heeft liever een minder productief gewas dat afrijpt voordat de droogte echt toeslaat, aldus Koomen in Wageningen World.


Lees het artikel in Wageningen World