spin in web

Project

European Biodiversity Observation Network (EBONE)

Het meten van en rapporteren over trends en veranderingen in biodiversiteit vereist data en indicatoren die worden verzameld op gestandaardiseerde wijze.

Op dit moment is er binnen Europa geen coördinatie in monitoringmethoden tussen de meer dan 100 nationale en regionale agentschappen en NGO’s. Wereldwijd is dit probleem nog veel groter.Er is daarom behoefte aan een samenhangend systeem van monitoring.

Doel van dit project is het ontwikkelen van een systeem voor het systematisch monitoren van biodiversiteit op een wijze die wetenschappelijk onderbouwd en kosteneffectief is. Het systeem moet functioneren op Europees niveau, maar ook kunnen worden gebruikt op nationaal en regionaal niveau. Het kan gebruik maken van bestaande en nieuw te ontwikkelen systemen van veldwaarnemingen en aardobservatie.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten in 2012 zijn:
1. Habitatinformatie verbinden met aardobservatie door middel van intercalibratie en post-stratificatie.
2. Ontwikkelen van een gezamenlijke database met geaccepteerde en functionele ontologie.
3. Uitwerken monitoringsysteem met ecologische, institutionele en economische aspecten (kosten-baten).
4. Uitbreiden van de Europese ervaring naar andere regio’s in de wereld met een mediterraan klimaat (Israel, Zuid Afrika, Australië).
5. Communicatie en stakeholder involvement, inclusief activiteiten van de adviesraad.

Resultaten:

De op te leveren producten voor 2012 zijn:
  •   Werkende database voor koppeling van habitat en soortgegevens op Europees niveau
  •  Rapportage over de integratie van EO met in situ data
  •  Voorstel voor een Europees Monitoring systeem, dat gecommuniceerd is met de potentiële gebruikers
  •  Rapport over het te gebruiken datamodel
  •  International slotconferentie in Brussels
  •  Wetenschappelijke publicaties

Publicaties