windmolens op zee

Nieuws

Europese landen verkennen samenwerking in ruimtelijke ordening op zee

Gepubliceerd op
15 december 2010

Nederland, Duitsland, België en Denemarken gaan gezamenlijk op zoek naar de beste aanpak van ruimtelijke ordening op zee.

Begin december werd bekend dat deze landen subsidie krijgen voor het project Maritime Spatial Planning in the North Sea (MASPNOSE). Tot de deelnemers  aan MASPNOSE behoren ook het LEI, IMARES en Wageningen University, onder de vlag van het Centre for Marine Policy.

Het project MASPNOSE moet nationale overheden stimuleren om conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening rond elkaars grenzen op zee gezamenlijk op te lossen. Deze problemen kunnen variëren van het bouwen van windmolenparken tot het plannen van vaarroutes. Ruimtelijke ordening op Europese zeeën gebeurt nu alleen op nationale schaal.

Koploper

Nederland, Duitsland en België werken al aan initiatieven voor samenwerking op het gebied van maritieme ruimtelijke ordening. Nederland is hierin zelfs koploper. De Europese Commissie ziet MASPNOSE als proeftuin op kleine schaal voor het ontwikkelen van overkoepelende regelgeving in de European Maritime Policy.

CoExist en MESMA

Onlangs startten twee soortgelijke projecten, CoExist en MESMA. Aan CoExist (april 2010)  doen dertien partners mee uit tien Europese landen, waaronder het LEI. CoExist beslaat de kustgebieden van heel Europa en legt de focus op visserij en aquacultuur. IMARES coördineert MESMA (Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas). MESMA (november 2009) houdt in dat 21 deelnemers uit dertien landen innovatieve methoden en geïntegreerde strategieën ontwikkelen voor duurzame ruimtelijke ordening op Europese zeeën.