Project

Evaluatie WoesteLand: 50 jaar natuurbeschermings-kampen voor jongeren

De Wetenschapswinkel heeft in opdracht van Jongerenorganisatie WoesteLand onderzocht wat de langetermijngevolgen zijn door deelname aan hun zomerkampen voor het welzijn en de levenshouding van deelnemers.

WoesteLand is een jongerenorganisatie van het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, die al 50 jaar zomerkampen in de natuur organiseert voor jongeren tussen 12 en 30 jaar. Bij WoesteLand staat het beleven en genieten van de natuur centraal. Begin mei 2011 heeft WoesteLand in Ommen een grote reünie georganiseerd ter gelegenheid van haar vijfitgjarig bestaan. Meer dan 250 reünisten hebben deelgenomen. Ook is een jubileumboek samengesteld naar aanleiding van de reünie.

Dit 50-jarig bestaan is voor WoesteLand aanleiding geweest om de Wetenschapswinkel van Wageningen UR te benaderen met een onderzoeksvraag. WoesteLand wil namelijk meer inzicht krijgen in de langetermijngevolgen van deelname aan hun zomerkampen voor het welzijn en de levenshouding van deelnemers. Ook is de organisatie nieuwsgierig naar de motieven die de afgelopen 50 jaar een rol hebben gespeeld in de beslissing van jongeren om deel te nemen aan natuurbeschermingskampen.

Doel onderzoek

Reünie Woesteland (workshop)

Het vijftigjarig bestaan is voor WoesteLand aanleiding geweest om de Wetenschapswinkel van Wageningen UR te benaderen met een onderzoeksvraag. WoesteLand wilde namelijk meer inzicht krijgen in de langetermijngevolgen van deelname aan hun zomerkampen voor het welzijn en de levenshouding van deelnemers. Ook is de organisatie nieuwsgierig naar de motieven die de afgelopen 50 jaar een rol hebben gespeeld in de beslissing van jongeren om deel te nemen aan natuurbeschermingskampen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
  • groepsgesprekken tijdens de reünie van mei 2011 waarin oud-deelnemers herinneringen hebben opgehaald aan WoesteLand;
  • een ‘online survey’ (internetvragenlijst) onder ongeveer 300 oud-deelnemers om na te gaan of WoesteLand effect heeft gehad op hun (latere) leven;
  • bevragen van jongeren, zowel deelnemers als niet-deelnemers om na te gaan welke motieven spelen om aan zomerkampen van WoesteLand mee te doen.

Onderzoekers van Alterra hebben het onderzoek uitgevoerd. Een deel van het onderzoek is gedaan door studenten in het kader van hun Academic Consultancy Training (periode mei-juni 2011).

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat voor vrijwel alle WoesteLanders de kampervaringen belangrijk zijn geweest. Sommigen spreken zelfs van een levenswending. De opgedane ervaringen en de passie voor het werken met mensen vormden het zetje om ook in het beroepsleven keuzes in deze richting te maken. Ook in sociaal opzicht waren de kampen belangrijk. Er zijn vrienden voor het leven gemaakt en velen hebben hun levenspartner gevonden tijdens een kamp. Woestelanders hebben een overwegend milieubewuste levensstijl. Ten slotte heeft vrijwel iedereen aangegeven dat de deelname aan de kampen van invloed is geweest op de manier waarop de kinderen worden opgevoed.

WoesteLand gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om haar positie beter te verankeren in het IVN. De onderzoekers doen ook aanbevelingen om potentiële deelnemers te benaderen, zoals: maak gebruik van netwerken van vrienden en familie van deelnemers, en maak mond-tot-mond reclame bijvoorbeeld via sociale netwerken en op festivals. Belangrijk is verder om het profiel van WoesteLand helder te communiceren en om duidelijke informatie over de activiteiten te geven. De ‘selling points’ als het familiegevoel, het gezamenlijk werken in de natuur, de bijzondere locaties, de goedkope vakantie, en de sociale ervaring moeten benadrukt worden.


Ook andere vergelijkbare organisaties die zich richten op jongeren in relatie tot natuur en milieu kunnen hun voordeel doen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.